Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-673/2014, stran 2255 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 25.3.2014 / UPORABA: od 25.3.2014

RS 19-673/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/14

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.3.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 5. 3. 2014 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(splošne določbe)

 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10).
 
Drugi odstavek 1. člena odloka se dopolni z novim drugim stavkom, ki se glasi: »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B11 TITAN SVIT (v nadaljevanju: SDOPPN) je izdelala družba GEOPLAN d.o.o., Kamnik, Glavni trg 21, 1241 Kamnik, pod številko SDOPPN-01/2012.«
 

2. člen

(vsebina prostorskega akta)

 
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) SDOPPN vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
 
(A) Odlok o SDOPPN
 
(B) Grafične priloge:
 
-
Izsek iz grafičnega dela urbanistične zasnove mesta Kamnik s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000
 
-
Geodetski načrt s certifikatom z vrisano mejo območja urejanja M 1:500
 
(C) Priloge:
 
-
Sklep o pripravi SDOPPN
 
-
Odločba MKO
 
-
Izvleček iz planskega akta
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Obrazložitev in utemeljitev SDOPPN
 
-
Strokovne podlage
 
-
Smernice za načrtovanje
 
-
Stališča do pripomb
 
-
Mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDOPPN.«
 

II. OPIS OBMOČJA

 

3. člen

(opis območja SDOPPN)

 
V 3. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
 
»Območje urejanja SDOPPN obsega zemljišči parc. št. 717/24 (del) in 718/2, obe v k.o. Kamnik.
 
Skupna površina območja SDOPPN je cca 0,1 ha.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window