Navigacija

Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 142-3543/2022, stran 10861 DATUM OBJAVE: 11.11.2022

VELJAVNOST: od 12.11.2022 / UPORABA: od 1.12.2022

RS 142-3543/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 142/22, 146/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3543. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki so zaposleni v ambulantah družinske oziroma splošne medicine, ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja, v dispanzerjih za ženske in v zobozdravstvenih ambulantah (v nadaljnjem besedilu: ambulanta) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), določa:
 
-
višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
 
-
dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra,
 
-
podrobnejša merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti,
 
-
način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov za dodatek iz prve in druge alineje tega odstavka,
 
-
poročanje.
 

2. člen

(višina dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve)

 
(1)
Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in sicer glede na preseganje glavarinskih količnikov oziroma točk, sorazmerno z dejansko prisotnostjo in delom zdravstvenega delavca v ambulanti.
 
(2)
Višina dodatka iz prejšnjega odstavka za posameznega zdravstvenega delavca se ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe določi glede na:
 
-
število opredeljenih pacientov na tim, kar v ambulantah družinske oziroma splošne medicine in v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja predstavlja število glavarinskih količnikov na tim, v dispanzerjih za ženske predstavlja število glavarinskih količnikov iz opredeljenih in nosečnic na tim, v zobozdravstvenih ambulantah pa točke,
 
-
obseg priznanega zdravstvenega kadra, kot izhaja iz standarda iz dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: dogovor) za posamezno ambulanto iz prejšnje alineje, in
 
-
število opravljenih zdravstvenih storitev na tim, kot izhaja iz Priloge te uredbe.
 
(3)
Dodatek iz prvega odstavka tega člena se lahko izplača, če je v obdobju pred njegovim izplačilom dosežen sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na ravni tima.
 

4. člen

(merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti)

 
(1)
Stopnja pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti na trgu dela v zdravstveni dejavnosti iz Uredbe o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10) se ugotavlja ob upoštevanju podatkov Poklicnega barometra, in sicer kot primanjkljaj, ravnovesje ali presežek.
 
(2)
Podatek o stopnji pomanjkanja iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za zdravje, ugotovi najpozneje do konca leta za naslednje koledarsko leto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window