Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-133/2013, stran 478 DATUM OBJAVE: 18.1.2013

VELJAVNOST: od 18.1.2013 / UPORABA: od 18.1.2013

RS 4-133/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 4/13

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

133. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 21. 12. 2012 sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče

 

1. člen

 
S tem sklepom se podrobneje določijo:
 
-
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče,
 
-
območje sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo,
 
-
način pridobitve strokovnih rešitev,
 
-
roki za pripravo sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče in njegovih posameznih faz,
 
-
državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti.
 

2. člen

 
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
 
1.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
 
Občina Braslovče je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljevanju: ZUreP-1) v letu 2008 sprejela Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: SPRO) in Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11; v nadaljevanju: PRO).
 
PRO je bil v določenih delih odpravljen z odločbo št. U-I-151/11-21 z dne 5. 7. 2012 Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: odločba US), zato je Občina Braslovče dne 21. 12. 2012 s sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče, že pričela s spremembami, ki se nanašajo zgolj na posamezne uskladitve PRO za parcialna območja, za katere zaradi odločbe US ne velja noben prostorski akt.
 
S temi spremembami in dopolnitvami SPRO in PRO pa Občina Braslovče pristopa k pripravi celovitega prostorskega akta, ki bo tako po vsebini kot obliki sledil določbam novega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljevanju: ZPNačrt).
 
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO oziroma predvidene pobude so tako strateške kot izvedbene narave, med drugim so razlogi naslednji:
 
-
pripravi se enovit prostorski akt z vsebino kot jo ZPNačrt določa za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del;
 
-
v skladu s šestim odstavkom 47. člena ZPNačrt se proučijo prejete izražene razvojne potrebe drugih oseb, ki so podane kot pobude; občina jih vključi v osnutek, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo;
 
-
prostorske enote strnjenih naselij se načrtujejo tako, da se znotraj enot, kolikor je to smiselno, določijo vsa zemljišča kot stavbna zemljišča, ali pa se meje enot racionalizirajo tako, da se zmanjšajo:
 
-
vsebina aktov se uskladi s spremenjenimi zakonskimi podlagami, med drugim se uskladijo določbe glede postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov (pomožnih objektov);
 
-
določijo se podrobnejša merila glede gradnje gospodarske javne infrastrukture, in sicer predvsem glede minimalnih odmikov od mej zemljiških parcel ipd.;
 
-
določijo se pogoji glede možnih posegov na objektih razpršene gradnje;
 
-
za obstoječe objekte izven strnjenih naselij, ki so v javnem interesu, se določijo stavbna zemljišča, npr. za mrliško vežico v Braslovčah, Dom krajanov na Dobrovljah ipd.
 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev SPRO in PRO bo Občina Braslovče ohranjala vzdržen in trajnostni prostorski razvoj in varovala kulturno dediščino ter naravno okolje in naravne vrednote v občini. Razvoj bo načrtovan tako, da se nove prostorske ureditve predvidoma ne bodo umeščale v območja ohranjanja narave.
 
1.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev SPRO in PRO
 
SPRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt šteje za občinski strateški prostorski načrt, PRO pa se šteje za občinski prostorski načrt. Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvajajo na podlagi 97. člena ZPNačrt ter podzakonskih predpisov in sicer po postopku, ki ga določa ta zakon za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
 

3. člen

 
2. Območje sprememb in dopolnitev SPRO in PRO, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
 
2.
1. Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja SPRO in PRO
 
Območja sprememb in dopolnitev SPRO in PRO je celotno območje Občine Braslovče.
 
2.
2. Vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
 
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se na podlagi 97. člena ZPNačrt izvedejo po postopku, kot je predviden za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta skladno z ZPNačrt.
 
Spremembe in dopolnitve SPRO in PRO se izvedejo tako, da:
 
-
se pripravi enovit prostorski akt z vsebino kot jo ZPNačrt določa za občinski prostorski načrt, SPRO postane njegov strateški del, PRO pa njegov izvedbeni del;
 
-
celovita sprememba in dopolnitev SPRO in PRO poteka na način prilagoditve vsebine (besedila in kartografskega dela ter prilog in vseh tehničnih zahtev) novim vsebinam občinskega prostorskega načrta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window