Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-3028/2009, stran 9160 DATUM OBJAVE: 10.8.2009

VELJAVNOST: od 25.8.2009 / UPORABA: od 25.8.2009

RS 64-3028/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.8.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/09

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.8.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3028. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

 
 
Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN;
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
 
-
načrt parcelacije;
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
 
-
program opremljanja zemljišč za gradnjo;
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih površin ter zelenih in parkovnih površin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok, pogoje za prestavitev in ureditev bajerja ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I.    Besedilo odloka
II.    Grafični del, ki obsega naslednje
     grafične načrte:
1.    Načrt namenske rabe prostora
1.1.   Izsek iz dolgoročnega plana        M 1:5000
2.    Vplivi in povezave s sosednjimi
     enotami urejanja prostora
2.1.   Vplivi in povezave s sosednjimi      M 1:1000
     enotami urejanja prostora
3.    Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1.   Katastrski načrt s prikazom območja    M 1:1000
     OPPN
3.2.   Geodetski načrt s prikazom območja    M 1: 500
     OPPN
3.3.   Načrt obodne parcelacije,         M 1:1000
     parcelacije zemljišč na katastrskem
     načrtu
3.4.   Načrt obodne parcelacije,         M 1:500
     parcelacije zemljišč na geodetskem
     načrtu
3.5.   Površine, namenjene javnemu dobru,    M 1:1000
     na katastrskem načrtu
3.6.   Površine, namenjene javnemu dobru,     M 1:500
     na geodetskem načrtu
4.    Načrt arhitekturnih, krajinskih in
     oblikovalskih rešitev prostorskih
     ureditev
4.1.   Ureditvena situacija – nivo        M 1:500
     pritličja
4.2.   Ureditvena situacija – nivo strehe     M 1:500
4.3.   Ureditvena situacija – nivo 1. kleti    M 1:500
4.4.   Ureditvena situacija – nivo 2. kleti    M 1:500
4.5.   Značilni prerezi in pogledi        M 1:500
4.6.   Prikaz priključevanja objektov na     M 1:500
     javno infrastrukturo
4.7.   Prometnotehnična situacija in idejna    M 1:500
     višinska regulacija
4.8.   Prikaz ureditev, potrebnih za       M 1:500
     obrambo ter varstvo pred naravnimi
     in drugimi nesrečami

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window