Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4122/2015, stran 13454 DATUM OBJAVE: 24.12.2015

VELJAVNOST: od 1.1.2016 / UPORABA: od 1.1.2016

RS 103-4122/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 103/15

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4122. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 159. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije«

 

1. člen

 
V Odloku o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za upravljanje z vodami, d. o. o., v javni zavod »Inštitut za vode Republike Slovenije« (Uradni list RS, št. 26/03 in 6/12) se v petem odstavku 4. člena besedilo »Litostrojska cesta 54« nadomesti z besedilom »Dunajska 156«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Inštitut na podlagi zakona, ki ureja vode, opravlja nalogi:
 
-
sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z izdelavo načrtov upravljanja voda, in
 
-
sodelovanje pri pripravi metodologij, povezanih z določanjem ekološko sprejemljivega pretoka.«.
 

3. člen

 
Na koncu drugega odstavka 30. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
 
»Osnova za izračun sredstev iz prejšnjega stavka so splošni stroški poslovanja (vključno s stroški za najem poslovnih prostorov in opreme), stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški ter stroški investicijskega vzdrževanja, pri čemer se pri določitvi višine sredstev za posamezno leto upošteva načrtovani delež odhodkov in prihodkov inštituta za izvajanje nalog iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Sredstva iz prejšnjega odstavka določi ustanovitelj in se zagotavljajo po postopku, določenem z zakonom, ki ureja javne finance, za posredne proračunske uporabnike.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window