Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-977/2020, stran 2391 DATUM OBJAVE: 8.5.2020

VELJAVNOST: od 23.5.2020 / UPORABA: od 23.5.2020

RS 65-977/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 65/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

977. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
 
Št. 003-02-3/2020-23
 
Ljubljana, dne 7. maja 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-1C)

 

1. člen

 
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu devete alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
 
»-
Direktiva (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (UL L št. 117 z dne 3. 5. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/692/EU).«.
 

2. člen

 
V 159. členu se 38. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»38. »povezovalni plinovod« pomeni prenosni plinovod, ki prečka ali povezuje mejo med Republiko Slovenijo in drugo državo članico Evropske unije zaradi povezave nacionalnih prenosnih omrežij teh držav, ali prenosni plinovod med Republiko Slovenijo in tretjo državo do ozemlja Republike Slovenije ali teritorialnega morja Republike Slovenije;«.
 

3. člen

 
V 177. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6)
Operater prenosnega sistema lahko sklepa tehnične dogovore glede delovanja povezovalnih plinovodov med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske unije ali med Republiko Slovenijo in tretjimi državami, ki morajo biti v skladu s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije ter odločitvami agencije. Operater prenosnega sistema v osmih dneh od sklenitve tehničnega dogovora o vsebini seznani ministrstvo, pristojno za energijo, in agencijo.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window