Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-961/2013, stran 3321 DATUM OBJAVE: 29.3.2013

RS 27-961/2013

 
 

961. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pomorski pilotaži

 

1. člen

 
V Pravilniku o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06) se v 3. členu vejica in besedilo »ladjedelnice v Izoli in pomola za skladišče soli v Portorožu« nadomestita z besedilom »in drugih območjih, če vanje vpluje ali izpluje ladja, za katero je pilotaža obvezna«.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) izda na vlogo poveljnika odločbo o oprostitvi pilotaže ladji za največ dve leti, ki glede na vrsto in izkušenost poveljnika izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
opravljeno najmanj 80 manevrov v zadnjih dveh letih,
 
-
ladja mora biti vezana na istem privezu, in
 
-
v zadnjih dveh letih poveljnik ni kršil predpisov s področja varnosti plovbe.«.
 

2. člen

 
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Ladja, ki zahteva pilota, mora najmanj eno uro pred začetkom pilotiranja o nameravani pilotaži obvestiti pilota, ki o začetku pilotaže obvesti upravo z navedbo pilota, ki bo izvajal pilotažo.«.
 

3. člen

 
V 7. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
 
»(2)
Pilot mora pred vsakim manevrom vplutja, izplutja in premika ladje v ali iz slovenskega pristanišča obvestiti poveljnika ladje in upravo o številu predpisanih vlačilcev, ki bodo uporabljeni.
 
(3)
Pilot mora obvestiti upravo o vsaki posebnosti med pilotažo, kot so na primer težave pri privezu, odvezu, premiku zaradi pristaniških dvigal, luči na privezih, odbojnikih, težave zaradi neprimernega dela vlačilcev, privezovalcev in posadke, težave s pogonskim strojem, nedelovanja naprav na ladji; onesnaženje morja, ovirah na plovni poti.
 
(4)
Pred vplutjem v koprsko tovorno pristanišče mora biti pilot na ladji in dajati nasvete glede varnega vodenja ladje v pristanišče, najmanj na točki 0,5Nm pred prvim (zunanjem) parom boj posameznega bazena. Pri izplovitvi ladje pa najmanj do prvega (zunanjega) para boj posameznega bazena.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window