Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1543/2017, stran 4284 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 17.6.2017 / UPORABA: od 17.6.2017

RS 29-1543/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.6.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1543. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih

 
 
Na osnovi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 24. seji dne 25. 5. 2017 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet in podlaga za podrobni prostorski načrt)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v jugovzhodnem delu Beltincev (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, maj 2017, pod številko OPPN-4/16.
 
(2)
Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 37/13 in 11/15).
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del:
 
Tekstualni del vsebuje:
 
-
območje podrobnega prostorskega načrta,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
pogoje in merila za parcelacijo,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjevanje narave ter varstvo naravnih dobrin,
 
-
varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
varovanje zdravja ljudi,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev,
 
-
posebne pogoje,
 
-
končna določila.
 
Grafični del vsebuje:
 
– Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskega plana
m 1:2.000
– Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
m 1:500
– Ureditvena situacija
m 1:500
– Prikaz gospodarske javne infrastrukture
m 1:500
– Načrt parcelacije z zakoličbo
m 1:500
 

II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

3. člen

(območje podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
Ureditveno območje zajema nepozidano stavbno zemljišče na jugovzhodnem delu naselja Beltinci, ki je namenjeno bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
 
(2)
Območje podrobnega prostorskega načrta obsega površino v izmeri cca 1,8 ha in zajema parcele št. del. del 3942, 2480/2, 2480/3, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485 in 2486/2, vse k.o. Beltinci. V naravi so kmetijske površine ter manjši del gozdne površine.
 
(3)
Območje se s treh strani stika obstoječega naselja, na severovzhodni strani pa z odprto kmetijsko krajino. Območje se s severozahodne strani stika z obstoječim novejšim delom naselja, na severovzhodu in jugovzhodu ga omejuje gozd, na jugovzhodni strani pa se stika z odprto kmetijsko krajino.
 
(4)
Območje OPPN-ja v prostorskih planih predvideno za izdelavo lokacijskega načrta. Obravnavano območje predstavlja le en del območja predvidenega lokacijskega načrta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window