Navigacija

Uredba o koordinaciji služb na morju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-3938/2012, stran 10935 DATUM OBJAVE: 21.12.2012

VELJAVNOST: od 5.1.2013 / UPORABA: od 5.1.2013

RS 102-3938/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/12

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3938. Uredba o koordinaciji služb na morju

 
 
Na podlagi petega odstavka 26. člena Pomorskega zako­nika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koordinaciji služb na morju

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa sodelovanje in način dela organov, ki delujejo na morju (v nadaljnjem besedilu: koordinacija služb na morju) v okviru svojih pristojnosti na podlagi nacionalne in mednarodne zakonodaje, da se zagotovi usklajeno, povezano, racionalno in učinkovito delovanje ter izvajanje nalog pristoj­nih organov za skupno reševanje problematike, povezane z morjem.
 

2. člen

(koordinacija služb na morju)

 
(1)
Koordinacijo služb na morju sestavljajo:
 
a)
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Uprava Repu­blike Slovenije za pomorstvo,
 
b)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uni­formirane policije,
 
c)
Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slo­venije, Carinski urad Koper,
 
č)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje,
 
d)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat Republi­ke Slovenije za kmetijstvo in okolje,
 
e)
Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske voj­ske, Poveljstvo sil Slovenske vojske,
 
f)
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 
g)
Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo.
 
(2)
Člani koordinacije služb na morju so praviloma pred­stojniki organov v sestavi ministrstev ali njihovi namestniki oziroma vodje notranjih organizacijskih enot ministrstev iz prej­šnjega odstavka.
 
(3)
Koordinacijo služb na morju vodi predstojnik Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
 
(4)
Koordinacija služb na morju deluje v skladu s Poslov­nikom o koordinaciji služb na morju (v nadaljnjem besedilu: poslovnik), ki ga sprejme na svoji prvi seji.
 

3. člen

(operativna pomorska koordinacija)

 
(1)
Za operativno usklajevanje, povezovanje, usmerjanje in neposredno izvajanje nalog iz pristojnosti organov iz prej­šnjega člena se oblikuje posebna operativna koordinacijska skupina (v nadaljnjem besedilu: operativna pomorska koordi­nacija) v sestavi:
 
a)
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Sektor Ka­pitanija,
 
b)
Policijska uprava Koper,
 
c)
Carinski urad Koper, Izpostava potniška luka Koper in Izpostava Luka Koper,
 
č)
Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upra­vljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja in Urad za hidrologijo in stanje okolja,
 
d)
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Lovska in ribiška inšpekcija,
 
e)
Generalštab Slovenske vojske, Poveljstvo sil Sloven­ske vojske, 430. mornariški divizion,
 
f)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Koper.
 
(2)
Člani operativne pomorske koordinacije so praviloma vodje notranjih organizacijskih enot iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Operativno pomorsko koordinacijo vodi vodja Sektorja Kapitanija.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window