Navigacija

Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-298/2019, stran 679 DATUM OBJAVE: 15.2.2019

VELJAVNOST: od 16.2.2019 / UPORABA: od 16.2.2019

RS 10-298/2019

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 24.4.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/19, 64/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.4.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

298. Uredba o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določijo pristojni organi za izvajanje in nadzor ter organ, pristojen za pomoč potrošnikom v primeru spora med potrošnikom in trgovcem, in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES (UL L št. 60 I z dne 2. 3. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2018/EU).
 

2. člen

(pristojni organi za izvajanje in nadzor)

 
(1)
Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe 302/2018/EU je ministrstvo, pristojno za trg.
 
(2)
Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem Uredbe 302/2018/EU in za vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. člena te uredbe je Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
 
(3)
Nadzornemu organu na njegovo zahtevo in v okviru svojih zakonsko določenih nalog in pristojnosti nudita strokovno pomoč pri izvajanju nadzora po prejšnjem odstavku:
 
-
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, kadar gre za nadzor nad dostopom do spletnih vmesnikov iz 3. člena Uredbe 302/2018/EU, in
 
-
Banka Slovenije, kadar gre za nadzor nad plačilnimi transakcijami iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 302/2018/EU.
 

3. člen

(pristojni organ za pomoč potrošnikom)

 
Pristojni organ za zagotavljanje pomoči potrošnikom v primeru spora med potrošnikom in trgovcem, ki bi nastal zaradi uporabe Uredbe 302/2018/EU, je Evropski potrošniški center Slovenija.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window