Navigacija

Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (ZIDPP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1310/1994, stran 1965 DATUM OBJAVE: 3.6.1994

VELJAVNOST: od 4.6.1994 / UPORABA: od 4.6.1994

RS 30-1310/1994

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.6.1994 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/94

Časovnica

Na današnji dan, 13.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.6.1994
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1310. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994

 
Razglašam zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. maja 1994.
 
012-01/94-58
 
Ljubljana, dne 2. junija 1994.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

ZAKON 
o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994

 

1. člen

 
S tem zakonom se zagotavlja izvajanje dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94) (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki so ga sklenili sindikati, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
 

2. člen

 
Zavezanci za izplačevanje plač po tem zakonu so organizacije oziroma delodajalci (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) s področja gospodarstva, za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo. Ne glede na prejšnji odstavek, so zavezanci za izplačilo plač po tem zakonu tudi delodajalci s področja negospodarskih dejavnosti (področja od 12 do 14 enotne klasifikacije dejavnosti), ki niso vključeni v sistem izplačevanja plač po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
 

3. člen

 
Delodajalci iz prejšnjega člena izplačujejo plače za leto 1994 v skladu s 1. in 2. točko tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za leto 1994 (Uradni list RS, št. 23/94) in dogovorom. Delodajalci, ki izplačujejo plače nad ravnijo, določeno v skladu z 2., 3. in 5. točko dogovora, razen pravnih oseb iz 6. točke dogovora, vplačajo v proračun Republike Slovenije sredstva, določena z dogovorom, in sicer:
 
-
do 5% preseganja 25% presežka,
 
-
nad 5 do 10% preseganja 50% presežka,
 
-
nad 10% preseganja 100% presežka. Sredstva iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za izvajanje programov na področju zaposlovanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window