Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3091/2013, stran 9275 DATUM OBJAVE: 11.10.2013

VELJAVNOST: od 26.10.2013 / UPORABA: od 26.10.2013

RS 83-3091/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 83/13

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 23. 9. 2013 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 104/09) spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež (Uradni list SRS, št. 15/88, 18/88 – popr., Uradni list RS, št. 4/02) – v nadaljevanju: Odlok.
 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« je izdelal projektivni biro Region d.o.o. Brežice, pod št. 2905/U-13.
 

2. člen

 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« se nanašajo na manjše dopolnitve in prilagoditve znotraj že obstoječega in urejenega prostora za kampiranje, za preostali del veljajo še naprej določila Odloka, navedenega v 1. členu tega odloka.
 

3. člen

 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča« vsebujejo odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
 
I. ODLOK O Spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež – »območje šotorišča«
 
II. TEKSTUALNI DEL Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«:
 
1.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S Spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
 
2.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
 
2.
1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednimi območji
 
2.
2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
 
2.
3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
3.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
 
3.
1. Pogoji za prometno urejanje
 
3.
2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
 
4.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
 
5.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
 
6.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
 
7.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
 
8.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
 
III. GRAFIČNI DEL Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U1.  |IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKIH  |  M 1:5000|
|   |SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE BREŽICE   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.  |OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA |      |
|   |NAČRTA TERME ČATEŽ – »območje šotorišča« Z |      |
|   |OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.1 |Pregledna situacija             |  M 1:5000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.2 |Geodetski načrt               |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U2.3 |Situacija obstoječega stanja        |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U3.  |PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI   |  M 1:5000|
|   |OBMOČJI                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U4.  |UREDITVENA SITUACIJA            |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U5.  |PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN   |  M 1:1000|
|   |PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO   |      |
|   |JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO   |      |
|   |DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U6.  |PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA VAROVANJE   |  M 1:1000|
|   |OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE |      |
|   |IN UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER    |      |
|   |VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI      |      |
|   |NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|U7.  |NAČRT PARCELACIJE              |  M 1:1000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
IV. SEZNAM PRILOG Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
 
1.
POVZETEK ZA JAVNOST
 
2.
SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«
 
3.
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB
 
4.
SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terme Čatež – »območje šotorišča«.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window