Navigacija

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1899/2019, stran 5122 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 12.7.2019 / UPORABA: od 12.7.2019

RS 42-1899/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1899. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe

 
 
Na podlagi 183. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep ureja naslednje vsebine Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, ki so jih izdali Evropski nadzorni organi in katerih uporaba je določena s Sklepom o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17):
 
(a)
podrobnejšo vsebino meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika borznoposredniške družbe (v nadaljevanju bodoči kvalificirani imetnik),
 
(b)
podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
 
(c)
podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitve pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) in Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba 575/2013/EU) ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
 
(2)
Pri uporabi tega sklepa se upoštevajo tudi določbe Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju z dne 20. 12. 2016 (JC/GL/2016/01).
 
(3)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
 
(a)
primerljiva tretja država je država, ki je v skladu s 4. členom Izvedbenega sklepa Komisije z dne 12. 12. 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU, uvrščena v seznam iz priloge IV k navedenemu sklepu;
 
(b)
nadrejena družba je družba, kot je opredeljena v drugem odstavku 56. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1);
 
(c)
bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (drugi odstavek 60. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2) v zvezi s 182. členom ZTFI-1);
 
(d)
kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 182. členom ZTFI-1 in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borznoposredniške družbe, ki so skupno že imetniki delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borznoposredniški družbi.
 

2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA

 

3. člen

(bodoči kvalificirani imetnik)

 
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in tem sklepom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window