Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2329/2012, stran 5661 DATUM OBJAVE: 20.7.2012

VELJAVNOST: od 21.7.2012 / UPORABA: od 21.7.2012

RS 55-2329/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.7.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/12

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.7.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-5
 
Ljubljana, dne 19. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-2A)

 

1. člen

 
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravlja­nje (Uradni list RS, št. 77/11 in 10/12 - ZPre-1C) se v prvem odstavku 3. člena za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
 
»12.
ZPIZ-1 je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 38/10 - ZUKN, 61/10 - ZSVarPre, 79/10 - ZPKDPIZ, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZSVarPre-A, 94/11 - odločba US, 105/11 - odloč­ba US in 110/11 - ZDIU12);«.
 
Dosedanje 12. do 15. točka postanejo 13. do 16. točka.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »2. točke« nado­mesti z besedilom »5. točke«.
 

3. člen

 
V četrtem odstavku 367. člena se število »20« nadomesti s številom »30«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window