Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-291/2014, stran 970 DATUM OBJAVE: 11.2.2014

VELJAVNOST: od 26.2.2014 / UPORABA: od 1.3.2014

RS 11-291/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/14

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.3.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

291. Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2014.
 
Št. 003-02-1/2014-6
 
Ljubljana, dne 7. februarja 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) se 74. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»74. člen

(dodatno plačilo v času posebnih obremenitev)

 
(1)
Policistom Specialne enote in drugim policistom, ki neposredno skupaj s Specialno enoto opravljajo posebno nevarne naloge z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja, za čas neposrednega izvajanja nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve pod enakimi pogoji in v enaki višini, kot to velja za policiste Posebne policijske enote, v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor.
 
(2)
Policistom Specialne enote pripada dodatek iz prejšnjega odstavka tudi za čas usposabljanja za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka. Usposabljanja, za katera policistom Specialne enote pripada dodatek iz prejšnjega odstavka, vključno s časom trajanja, določi generalni direktor policije z letnim načrtom dela policije.
 
(3)
Pravico do dodatnega plačila imajo policisti za čas, ko jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena. Vlada na predlog ministra določi višino dodatnega plačila, pri čemer višina dodatnega plačila ne sme presegati višine, določene za dodatek za delo preko polnega delovnega časa.«.
 

2. člen

 
Za 109. členom se dodata novo XIII.a poglavje in nov 109.a člen, ki se glasita:
 

»XIII.a POSEBNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window