Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-3388/2010, stran 9353 DATUM OBJAVE: 30.7.2010

VELJAVNOST: od 14.8.2010 / UPORABA: od 14.8.2010

RS 62-3388/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.8.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 62/10

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.8.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2010.
 
Št. 003-02-7/2010-18
 
Ljubljana, dne 23. julija 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) se besedilo 18. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Zastopnik javnega interesa v upravnem sporu je državno pravobranilstvo.
 
(2)
Na zahtevo vlade v posamezni zadevi mora državno pravobranilstvo vložiti tožbo zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa.«.
 

2. člen

 
V četrtem odstavku 25. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če se postopek ustavi po tretjem ali četrtem odstavku 39. člena tega zakona.«.
 
Za dosedanjim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5)
Če se postopek ustavi po tretjem odstavku 39. člena tega zakona, ker je organ izdal upravni akt, s katerim je bilo dokončno odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, tožnik pa pri tožbi ne vztraja, sodišče odloči o stroških postopka po prvem odstavku tega člena. Če pa se postopek ustavi po četrtem odstavku 39. člena tega zakona, sodišče odloči o stroških postopka po tretjem odstavku tega člena.«.
 
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
 
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(7)
Če v primeru iz tretjega, četrtega in šestega odstavka tega člena nastanejo skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih trpijo posamezne stranke.«.
 

3. člen

 
Za drugim odstavkom 83. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Revizija je dovoljena tudi, če državno pravobranilstvo izkaže katerega izmed razlogov za dovoljenost revizije iz drugega odstavka tega člena in da revizijo vlaga zaradi tega, ker je bil kršen zakon v škodo javnega interesa.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window