Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3298/2011, stran 10069 DATUM OBJAVE: 5.10.2011

VELJAVNOST: od 20.10.2011 / UPORABA: od 20.10.2011

RS 78-3298/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.10.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 78/11

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.10.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3298. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-14
 
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS in 34/11 – odločba US) se naslov poglavja »X. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« spremeni tako, da se glasi: »X. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV«.
 

2. člen

 
81. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
 

»81. člen

(evidence z osebnimi podatki študentov in vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje, ki jih obdelujejo visokošolski zavodi)

 
Visokošolski zavodi vodijo naslednje evidence z osebnimi podatki študentov:
 
1.
evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske programe za izpopolnjevanje,
 
2.
osebni karton,
 
3.
evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih,
 
4.
evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za izpopolnjevanje.
 
V evidencah iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se vodijo naslednji podatki:
 
1.
osebno ime,
 
2.
enotna matična številka občana,
 
3.
vpisna številka,
 
4.
spol,
 
5.
datum, kraj, občina in država rojstva,
 
6.
stalno in začasno prebivališče ter naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država),
 
7.
državljanstvo,
 
8.
učni uspeh oziroma uspeh pri študiju in predhodno pridobljena izobrazba, relevantna za vpis v visokošolski študijski program,
 
9.
najvišja dosežena predhodna izobrazba, če je višja od predhodne izobrazbe, relevantne za vpis v visokošolski študijski program iz prejšnje točke (KLASIUS),
 
10.
ime visokošolskega zavoda,
 
11.
ime študijskega programa,
 
12.
ime smeri oziroma modula,
 
13.
kraj izvajanja študija,
 
14.
način študija,
 
15.
datum in študijsko leto vpisa v študijski program,
 
16.
letnik študija,
 
17.
datum začetka in datum zaključka statusa študenta po študijskih letih,
 
18.
o dokončanju študija,
 
19.
drugi podatki, potrebni za odločanje o izpolnjevanju pogojev za vpis oziroma napredovanju v višji letnik ter za odločanje o pravicah študentov v skladu z zakonom.
 
Za tuje študente, ki so v Republiki Sloveniji na mednarodni izmenjavi v okviru študija, se v evidenci iz 1. točke prvega odstavka tega člena vodijo poleg podatkov iz 1., 2., 4. do 7., 10. do 14. in 16. točke prejšnjega odstavka tudi naslednji podatki:
 
1.
datum začetka in zaključka izmenjave,
 
2.
število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS,
 
3.
o študiju na visokošolskem zavodu, s katerega študent prihaja:
 
-
ime visokošolskega zavoda,
 
-
kraj in država visokošolskega zavoda,
 
-
ime študijskega programa.
 
Evidenca iz 2. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke o:
 
1.
opravljenih izpitih,
 
2.
opravljenih študijskih obveznostih,
 
3.
napredovanju v višji letnik,
 
4.
številu vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS za posamezno študijsko leto,
 
5.
tem, ali je študentu priznano podaljšanje statusa študenta,
 
6.
mednarodni izmenjavi v času študija:
 
-
ime visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
 
-
kraj in država visokošolskega zavoda oziroma institucije, na katerem je potekala izmenjava,
 
-
ime študijskega programa,
 
-
datum začetka in zaključka izmenjave,
 
-
število vpisanih in doseženih kreditnih točk po ECTS po predmetih na visokošolskem zavodu oziroma instituciji, na katerem oziroma kateri je potekala izmenjava, ter število priznanih točk po ECTS na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji,
 
-
vrsta mednarodne izmenjave, to je podatek o mednarodnem programu ali sporazumu, po katerem je opravljena izmenjava,
 
7.
dokončanju študija oziroma izpisu iz študijskega programa.
 
V evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena se vodijo naslednji podatki:
 
1.
osebno ime,
 
2.
vpisna številka,
 
3.
ime visokošolskega zavoda,
 
4.
ime študijskega programa,
 
5.
ime smeri oziroma modula,
 
6.
način študija,
 
7.
letnik študija in študijsko leto prvega vpisa,
 
8.
ime predmeta,
 
9.
datum prijave na izpit,
 
10.
datum izpita,
 
11.
ali se izpit opravlja prvič ali se ga ponavlja,
 
12.
ocena oziroma rezultat, dosežen pri izpitu.
 
Evidenca iz 4. točke prvega odstavka tega člena poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena obsega še podatke o:
 
1.
številki in datumu izdane javne listine o zaključku študijskega programa,
 
2.
vrsti javne listine o končanem študijskem programu.
 
Za kandidate, vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje, se zbirajo podatki iz evidenc 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.
 
Osebne podatke študentov iz evidenc tega člena visokošolski zavodi obdelujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti.
 
Podatki v evidenci iz 1. točke prvega odstavka tega člena se za prijavljene začnejo obdelovati z dnem prijave za vpis, prenehajo pa se obdelovati z dnem vpisa v študijski program, študijski program za izpopolnjevanje oziroma z iztekom pritožbenega postopka. Podatki v evidencah iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se za:
 
-
študente začnejo obdelovati z dnem vpisa v študijski program, prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija,
 
-
vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje začnejo zbirati z dnem vpisa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija.
 
Podatki v evidenci iz 3. točke prvega odstavka tega člena se za študenta začnejo obdelovati z dnem prijave na izpit, prenehajo pa se obdelovati z opravljenim izpitom.
 
Podatki v evidenci iz 4. točke prvega odstavka tega člena se za diplomanta začnejo obdelovati z dnem dokončanja študijskega programa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izdaje javne listine o končanem študijskem programu.
 
Študenti morajo visokošolskemu zavodu prijaviti spremembe podatkov iz drugega in petega odstavka tega člena v osmih dneh po nastanku sprememb.
 
Evidence iz prvega odstavka tega člena se lahko vodijo elektronsko.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window