Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2410/2012, stran 5961 DATUM OBJAVE: 27.7.2012

VELJAVNOST: od 28.7.2012 / UPORABA: od 20.8.2012

RS 57-2410/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.8.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/12

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.8.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2410. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-12
 
Ljubljana, dne 26. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2D)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11 in 40/12 – ZUJF) se v prvem odstavku 3. člena dodajo:
 
-
nova 14.b točka, ki se glasi:
 
»14.b
»izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe in subvencioniranega prevoza dijakov in študentov;«.
 
-
nova 47.b točka, ki se glasi:
 
»47.b
»subvencioniranje prevoza dijakov in študentov« je zagotavljanje subvencij prevoza iz kraja stalnega ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja;«.
 
-
nova 49.b točka, ki se glasi:
 
»49.b
»vlagatelj«je dijak, udeleženec izobraževanja odraslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice;«.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 4. člena se za petnajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
 
»-
subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.«.
 
Dosedanja šestnajsta do trideseta alinea postanejo sedemnajsta do enaintrideseta alinea.
 

3. člen

 
V 15. členu se za osmo alineo doda nova deveta alinea, ki se glasi:
 
»-
evidenco subvencije prevoza;«.
 
Dosedanja deveta do enajsta alinea postanejo deseta do dvanajsta alinea.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window