Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1702/2018, stran 5240 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 26.5.2018 / UPORABA: od 26.5.2018

RS 35-1702/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema  
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za Terme Čatež – SD OPN 4

 

1. člen

(predmet)

 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16 – SD OPN 1).
 
Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN 4), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16; v nadaljevanju: OPN) vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, dopolnitvami ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem prostorskega akta.
 
Naloga temelji na spremembah in dopolnitvah OPN v posameznih delih tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. SD OPN 4 se pripravi v okvirih kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN. V kolikor se bo izkazala potreba po izdelavi oziroma dopolnitvi študij, strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora se dopolni tudi strateški del.
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
Na območju obstoječih ureditev Term Čatež želi investitor slediti strateškim investicijskim ciljem. Ciljem je nemogoče slediti, zaradi vpliva poplav reke Save in zalednih voda. Ključno omejitev pri načrtovanju oziroma razvoju dejavnosti na območju kompleksa Term Čatež vsekakor predstavljajo poplave. Območje se v celoti nahaja znotraj območja katastrofalnih poplav, južni del (večji del) posega na razred srednje poplavne nevarnosti, severni del na razred majhne poplavnem nevarnosti, vzhodni (manjši) del pa na razred visoke poplavne nevarnosti. Na celotnem območju veljajo omejitve pri umeščanju objektov, skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
 
Predlog sprememb in dopolnitev se nanaša na spremembo določil posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za območje kompleksa Term Čatež. Vsebino posebnih prostorsko izvedbenih pogojev se dopolni na način, da se dopušča izvedba takšnih protipoplavnih ukrepov na območju Term Čatež, ki bodo omogočali realizacijo načrtovanih ureditev pred izvedbo protipoplavnih ukrepov v sklopu DPN HE Mokrice.
 
Za potrebe analiziranja obstoječega in predvidenega stanja voda se v postopku SD OPN 4 pripravi strokovna podlaga (hidrološko hidravlični elaborat) z natančnimi določili o umeščanju celostnih poplavnih rešitev.
 

3. člen

(območje SDOPN)

 
Območje urejanja in območje širših vplivov obsega prostorske enote ČAT-28, ČAT 21, ČAT-20, ČAT-29, ČAT-32, ČAT-30, ČAT-31, ČAT-36 in ČAT-37.
 
V postopku priprave SD OPN 4 je možna sprememba območja kot posledica upoštevanja rešitev iz strokovnih podlag (protipoplavni ukrepi), smernic za načrtovanje ali interesov pripravljavca z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window