Navigacija

Pravilnik o padalstvu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1368/2016, stran 4663 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 21.5.2016 / UPORABA: od 21.5.2016

RS 32-1368/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/16, 113/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1368. Pravilnik o padalstvu

 
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena in šestega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K 
o padalstvu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik ureja uporabo in vzdrževanje padal, s katerimi se skače iz zrakoplova, mesta za izvajanje padalskih skokov, tehnične zahteve za izvajanje padalskih skokov, izvajanje padalskih skokov v kontroliranem zračnem prostoru, usposabljanje za dovoljenja in pooblastila padalcev, pridobivanje dovoljenj in pooblastil padalcev ter pridobivanje dovoljenja in pogojev za izvajanje tandemskih skokov za plačilo.
 
(2)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za reševalna padala, razen določb 2. poglavja tega pravilnika.
 

2. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
Agencija je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
 
2.
Aktiviranje padala je postopek, s katerim se začne proces odpiranja padala (npr. izvlečenje ročice za aktiviranje ali pilot padalčka).
 
3.
Dnevni skok je skok s padalom, izveden v obdobju do pol ure pred sončnim vzhodom in do pol ure po sončnem zahodu.
 
4.
Glavno padalo je osnovno padalo, ki se uporablja za skoke.
 
5.
Izvenletališki skok je skok s padalom, kjer se namenoma in organizirano skače oziroma pristaja na površino izven letališča ali vzletišča.
 
6.
Kandidat je oseba, ki se usposablja za pridobitev dovoljenja padalca ali ustreznega pooblastila.
 
7.
Knjižica skokov je osebna evidenca skokov padalca.
 
8.
Načrt izvajanja padalskih skokov je dokument, ki ga pripravi vodja skokov ali druga odgovorna oseba za izvajanje padalskih skokov in katerega vsebina je opredeljena s tem pravilnikom.
 
9.
Nočni skok je skok s padalom, ki je izveden v obdobju pol ure po sončnem zahodu in do pol ure pred sončnim vzhodom.
 
10.
Organizirano skakanje je skakanje s padalom, katerega namen je športno tekmovanje ali prireditev, rekreativno skakanje ali praktično usposabljanje padalcev.
 
11.
Padalec je oseba, ki skače s padalom iz zrakoplova in ima veljavno padalsko dovoljenje.
 
12.
Padalo je naprava brez motornega pogona, ki se uporablja za zmanjšanje hitrosti prostega pada do hitrosti varnega pristanka.
 
13.
Padalski avtomat je tehnična naprava, ki se uporablja za aktiviranje rezervnega padala brez posredovanja osebe oziroma uporabnika padala (npr. AAD).
 
14.
Padalski start je prostor, predviden za zlaganje padal ter pregled padalca in opreme pred vstopom v zrakoplov.
 
15.
Pooblastilo je dokazilo o dodatni usposobljenosti padalca, ki se vpisuje v padalsko dovoljenje.
 
16.
Potnik je fizična oseba, ki ima vozovnico za tandemski skok.
 
17.
Praktični del izpita je skok s padalom zaradi preverjanja usposobljenosti padalca za pridobitev dovoljenja padalca ali pooblastila.
 
18.
Proizvajalec padal je pravna ali fizična oseba, ki konstruira, izdeluje in vzdržuje padala, rezervna padala ali preostale dele padalskega kompleta.
 
19.
Reševalno padalo je padalo, katerega namen je reševanje posadke zrakoplova v sili.
 
20.
Rezervno padalo je padalo, ki se uporablja v primeru odpovedi glavnega padala ali v drugih izrednih postopkih, ki zahtevajo aktiviranje rezervnega padala.
 
21.
Seznam izpraševalcev je seznam strokovnjakov s področja padalstva, ki jih potrdi agencija na predlog Letalske zveze Slovenije.
 
22.
Skok na prosto aktiviranje padala je skok, pri katerem odpiranje padala opravi padalec.
 
23.
Skok s tandemskim padalom je skok, kjer dve osebi uporabljata eno padalo, ki je posebej namenjeno izvajanju tandemskih skokov, pri čemer mora biti vsaj ena oseba padalec z veljavnim pooblastilom tandem pilota.
 
24.
Skok z avtomatskim aktiviranjem padala je skok, pri katerem se odpiranje padala opravi z uporabo traku, ki je pripet v zrakoplovu in povezan s padalom.
 
25.
Tandem padalo je padalo s sistemom vezi za potnika in je namenjeno skoku dveh oseb hkrati.
 
26.
Tandem pilot je padalec, ki je imetnik dovoljenja padalca kategorije D in pooblastila tandem pilota.
 
27.
Tehnični pregled je pregled padala, s katerim se preveri uporabnost padala za varno skakanje.
 
28.
Tuji vzdrževalec je imetnik tujega pooblastila, ki ni izdano v skladu s tem pravilnikom.
 
29.
Učitelj izpraševalec (instructor examiner) je oseba, ki ima veljavno pooblastilo učitelja padalstva in jo potrdi agencija.
 
30.
Učitelj padalstva AFF je padalec z veljavnim dovoljenjem padalca, pooblastilom učitelj padalstva ter pooblastilom učitelja padalstva AFF.
 
31.
Učitelj padalstva je padalec z veljavnim padalskim dovoljenjem kategorije D in opravljenim izpitom za pooblastilo »učitelj padalstva« za posamezen način usposabljanja (učitelj padalstva TSO, IAD ali AFF).
 
32.
Vodja skokov je oseba, ki je odgovorna za varno pripravo, organizacijo, izvajanje in nadziranje organiziranega izvajanja padalskih skokov.
 
33.
Vodna površina je stoječa ali tekoča voda.
 
34.
Vzdrževalec padal 1 (rigger) je oseba, ki je usposobljena za zlaganje rezervnih, glavnih in reševalnih padal, tehnični pregled padal in nahrbtnikov s sistemom vezi.
 
35.
Vzdrževalec padal 2 (master rigger) je oseba, ki je usposobljena za zlaganje rezervnih, glavnih in reševalnih padal, tehnični pregled padal in nahrbtnikov s sistemom vezi ter vzdrževanje in popravila padal in nahrbtnikov s sistemom vezi.
 
36.
Zadržek je čas prostega pada, ki traja od odskoka iz zrakoplova do odpiranja glavnega padala.
 
37.
Zlagalec padal (packer) je oseba, ki ima veljavno pooblastilo za zlaganje glavnih padal.
 
(2)
Kratice, ki so uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
AAD (Automatic Activation Device) je elektronska ali mehanska naprava za samodejno odpiranje rezervnega padala po prednastavljenih višinskih ali časovnih parametrih.
 
2.
AC (Accuracy) je skok s padalom na cilj.
 
3.
AFF (Accelerated Free Fall) je način usposabljanja, ko kandidat izvaja skoke na prosto aktiviranje s pomočjo dveh učiteljev padalstva oziroma enega učitelja padalstva s pooblastilom učitelja padalstva AFF.
 
4.
FF (Free Fly) je svobodni let oziroma padalska disciplina, ki poteka v prostem padu, kjer padalci izvajajo različne like v treh dimenzijah v različnih položajih telesa.
 
5.
FS (Formation Skydiving) so skupinski likovni skoki, ki potekajo v prostem padu, kjer skupina padalcev s svojimi telesi sestavlja predpisane like.
 
6.
IAD (Instructor Assisted Deployment) je naslednik usposabljanja TSO (na trak za samodejno odpiranje). Osnovni koncept odpiranja padala je enak TSO, pri čemer glavnega padala ne odpira trak za samodejno odpiranje (TSO), temveč ga pri IAD nadomešča učitelj padalstva, ki pri odskoku drži padalček in ga spusti, ko kandidat odskoči iz zrakoplova.
 
7.
Figura IS (Individual Style) je posamična padalska disciplina v prostem padu, kjer padalec v čim krajšem času izvede določene elemente (obrat 360° v levo, obrat 360° v desno, salto nazaj).
 
8.
NOTAM (Notice to Airman) je obvestilo pilotom.
 
9.
RSL (Reserve Static Line) je naprava, ki samodejno odpre rezervno padalo, ko je glavno padalo odstranjeno ali odrezano.
 
10.
SS (Skysurfing) je skok s padalom, kjer v prostem padu padalec izvaja določene like z uporabo posebne deske, ki je pritrjena na nogah in posebej prilagojena za skoke s padalom.
 
11.
TP je tehnični pregled padala.
 
12.
TSO je trak za samodejno odpiranje.
 
13.
WS (Wing Suit) je padalska disciplina, pri kateri padalec uporablja posebno obleko, ki spremeni aerodinamične lastnosti telesa in padalcu omogoča zmanjšanje vertikalne hitrosti ter povečanje horizontalne hitrosti v prostem padu.
 

II. UPORABA IN VZDRŽEVANJE PADAL

 

3. člen

(uporaba in vzdrževanje padala)

 
Uporabo in vzdrževanje padala, padalskega avtomata in preostale padalske opreme določi proizvajalec padala ali opreme.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window