Navigacija

Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2530/2012, stran 6183 DATUM OBJAVE: 10.8.2012

VELJAVNOST: od 25.8.2012 / UPORABA: od 25.8.2012

RS 61-2530/2012

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 14.7.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/12, 92/14, 2/16, 44/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.7.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2530. Pravilnik o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje

 
 
Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za finance
 

P R A V I L N I K
o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, ki jih tretji odstavek 33. člena in drugi odstavek 36. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon) določata kot pogoj za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke iz evidenc, ki jih vodi davčni organ o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, o davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost ter o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo na te dohodke, in o vzdrževanih družinskih članih, ki jih v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje, zaradi ugotavljanja obstoja razloga za zavrnitev izdaje ali podaljšanja dovoljenja za prebivanje iz prve alinee prvega odstavka 55. člena zakona, to je razloga neizpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, zagotavlja davčni organ.
 

2. člen

 
(1)
Tujec, ki se namerava zaposliti in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal na podlagi zaposlitve, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Tujec, ki je v Republiki Sloveniji že zaposlen in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja na podlagi zaposlitve ali s pravicami iz delovnega razmerja, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, plačo, nadomestilom plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, bonitetami in regresom za letni dopust. Plačo, nadomestilo plače, povračilo stroškov v zvezi z delom, bonitete in regres za letni dopust izkaže s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji, izpiski s transakcijskega računa in drugimi dokazi, ki nedvoumno izkazujejo prejem dohodkov in prejemkov iz tega odstavka. Povračilo stroškov v zvezi z delom obsega povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima tujec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
 
(2)
Tujec, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki je s podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o avtorskem delu, pogodbo o poslovodenju ali drugo pogodbo, dogovorjeno za opravljanje dela. Tujec, ki v Republiki Sloveniji že opravlja delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki ga je za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe (pogodbe o delu), pogodbe o avtorskem delu, pogodbe o poslovodenju ali druge pogodbe prejel v preteklih šestih mesecih in v mesecu, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecu odločanja pristojnega organa o prošnji.
 

3. člen

 
(1)
Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic ter dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti v koledarskem letu pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma v koledarskem letu pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec. Če iz predloženega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ni razvidno, da je bil ta oddan davčnemu organu, tujec predloži dokazilo o oddaji tega obračuna davčnemu organu. Če je tujcu izdana odločba o odmeri dohodnine oziroma informativni izračun dohodnine, tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti, ugotovljenim na podlagi te odločbe oziroma informativnega izračuna.
 
(2)
Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje pri tujcu iz prejšnjega odstavka se upošteva dobiček, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevana znižanja in povečanja davčne osnove, zmanjšan za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 
(3)
Tujec iz prvega odstavka tega člena, kateremu rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto še ni potekel, izkaže dobiček z davčnim obračunom akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo koledarsko leto, in dokazilom o oddaji tega obračuna davčnemu organu, če podatek o oddaji tega obračuna ni razviden iz predloženega obračuna, ali z dobičkom, doseženim z opravljanjem dejavnosti, ugotovljenim na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za predpreteklo leto.
 
(4)
Mesečni dobiček iz dejavnosti se na podlagi dobička, izkazanega z dokazili iz prvega in tretjega odstavka tega člena, izračuna tako, da se letni dobiček iz dejavnosti deli z dvanajst oziroma s številom mesecev poslovanja tujca iz prvega odstavka tega člena, če tujec ni posloval celo koledarsko leto.
 
(5)
Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, kot jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena in v drugem odstavku 36. člena in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.
 
(6)
Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic in katerega dobiček se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dohodki, prejetimi v koledarskem letu pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma v koledarskem letu pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec.
 
(7)
Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic ter bo dobiček ugotavljal oziroma dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, kot jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena in v drugem odstavku 36. člena in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window