Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-887/2018, stran 3023 DATUM OBJAVE: 30.3.2018

RS 21-887/2018

 
 

887. Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

 
Razglašam Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2018.
 
Št. 003-02-3/2018-4
 
Ljubljana, dne 28. marca 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik
 

Z A K O N
O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH (ZNOrg)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

 
(1)
Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij ter ureja evidenco organizacij s statusom nevladne organizacije v javnem interesu.
 
(2)
Z namenom krepitve prispevka nevladnih organizacij k družbeni blaginji, kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju ta zakon določa tudi podporno okolje in ukrepe za učinkovitejši razvoj nevladnih organizacij.
 

2. člen

(opredelitev nevladne organizacije)

 
(1)
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
 
-
ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
 
-
je nepridobitna,
 
-
je neprofitna,
 
-
je neodvisna od drugih subjektov,
 
-
ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
 
(2)
Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka organizacija ni nevladna organizacija, če jo je ustanovila politična stranka.
 
(3)
Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena je nevladna organizacija lahko organizacija, ki jo je ustanovila študentska organizacija po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
 
(4)
Ne glede na šesto alinejo prvega odstavka tega člena je nevladna organizacija lahko tudi pravna oseba, ki je sestavni del registrirane cerkve ali druge verske skupnosti na podlagi zakona, ki ureja versko svobodo, če v Poslovnem registru Slovenije njena glavna dejavnost ni določena kot dejavnost verskih organizacij.
 
(5)
Ne glede na prvi odstavek tega člena nevladna organizacija ni Mladinski svet Slovenije po zakonu, ki ureja mladinske svete.
 

3. člen

(nepridobitnost)

 
Nepridobitna je tista organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window