Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-117/2018, stran 556 DATUM OBJAVE: 19.1.2018

RS 4-117/2018

 
 

117. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 
 
Na podlagi 6. točke prvega odstavka 586. člena, drugega odstavka 597. člena, tretjega odstavka 598. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

 

1. člen

 
V Sklepu o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 18/16; v nadaljnjem besedilu: Sklep) se v tretjem odstavku 4. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K)« nadomesti z besedilom:
 
»(Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17)«.
 
V četrtem odstavku 4. člena se besedilo »navedena v MRS 32, MRS 39 in MSRP 7« nadomesti z besedilom »kot jih zahtevajo mednarodni standardi računovodskega poročanja«.
 

2. člen

 
V Navodilu o načinu elektronskega poročanja o naložbah, ki je priloga in sestavni del Sklepa (v nadaljnjem besedilu: Navodilo), se v tretjem odstavku I. dela prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Seštevki knjigovodskih vrednosti naložb v poročilu, skupaj s popravki vrednosti (zaporedne številke (27)), (28) in (29) II. točke tega navodila), razvrščeni po posameznih kontih (zaporedna številka (30) II. točke tega navodila), se morajo ujemati z vrednostmi v bilanci stanja poročevalca, sestavljenimi za namene poročanja Agenciji za zavarovalni nadzor.«
 
V začetku drugega stavka I. dela Navodila se besedi »v kolikor« zamenjata z besedo »če«.
 

3. člen

 
V točki (1) II. dela Navodila se črta besedilo »: vpiše se dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window