Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1710/2017, stran 4636 DATUM OBJAVE: 23.6.2017

VELJAVNOST: od 8.7.2017 / UPORABA: od 8.7.2017

RS 31-1710/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 31/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.7.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1710. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

 
 
Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka 253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena, 1. točke prvega odstavka 358. člena, devetega odstavka 386. člena, petega odstavka 394. člena in petega odstavka 439. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

 

1. člen

 
V četrtem odstavku 9. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15) se pred piko doda besedilo », razen če je s tem sklepom določeno drugače.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS, št. 31/15« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16«.
 

3. člen

 
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada mora vsebovati:
 
1.
firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad;
 
2.
ime vzajemnega sklada, katerega pravila upravljanja se spreminjajo;
 
3.
datum pridobitve soglasja Agencije k spremembi pravil upravljanja;
 
4.
datum začetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja z navedbo, da so do tega datuma v veljavi obstoječa pravila upravljanja;
 
5.
navedbo spletne povezave in datuma, od katerega bo vlagateljem dostopno besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja. V primeru, da so imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja neposredno obveščeni, morata biti besedili dostopni najpozneje na dan, ko so imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja neposredno obveščeni.
 
(2)
V primeru, da imetniki investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja niso neposredno obveščeni, mora poleg vsebin iz prvega odstavka tega člena objava informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada vsebovati tudi:
 
1.
obrazložitev razloga za spremembo pravil upravljanja;
 
2.
ključne spremembe pravil upravljanja;
 
3.
opredelitev posledic spremembe pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe stroškov in tveganj za imetnika investicijskega kupona;
 
4.
opozorilo, da bosta vlagatelju na njegovo zahtevo besedilo sprememb pravil upravljanja in prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja izročena kot tiskovina.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window