Navigacija

Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3671/2012, stran 9692 DATUM OBJAVE: 13.12.2012

VELJAVNOST: od 14.12.2012 / UPORABA: od 14.12.2012

RS 95-3671/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/12

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.12.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3671. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika

 
Na podlagi 137. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 120/06 - odl. US, 126/07, 57/09 - skl. US, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 62/10 - popr., 20/11 - Odl. US, 57/12) ter 27. in 65. člena Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/06) je Skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na seji dne 19. 6. 2012 sprejela
 

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Disciplinskega pravilnika

 

1. člen

 
V Disciplinskem pravilniku (Uradni list RS, št. 69/10) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(3)
Glede dokončnosti in pravnomočnosti sklepov di­sciplinskih organov ter vročanja vlog se smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.«
 

2. člen

 
V 15. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
»(2)
Pri izreku disciplinske sankcije se upošteva težo storjenega dejanja in stopnjo krivde kršitelja ter ostale okoli­ščine, ki vplivajo na izrek disciplinske sankcije (olajševalne in oteževalne okoliščine), zlasti pa:
 
-
nagibe, iz katerih je bila kršitev storjena,
 
-
stopnjo ogrožanja pravil kodeksa poklicne etike,
 
-
okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena,
 
-
ali je bila kršitelju že kdaj prej izrečena katera izmed disciplinskih sankcij, določenih v tem pravilniku,
 
-
njegov odnos do posledic kršitve,
 
-
osebne in premoženjske razmere ter
 
-
druge okoliščine, ki se nanašajo na osebnost kršitelja.
 
(3)
V kolikor so podane posebne olajševalne okoliščine, lahko disciplinski organ za hujše disciplinske kršitve izreče milejšo sankcijo od predpisane v prvem odstavku tega člena.«
 

3. člen

 
V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Osebna vročitev se opravi tako, da se članu zbornice vroči pisanje na njegovem delovnem mestu ali na naslovu bi­vališča proti podpisu na vročilnici ali originalu pisanja oziroma tako, da mu pisanje vroči pooblaščeni vročevalec.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window