Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3231/2016, stran 11047 DATUM OBJAVE: 2.12.2016

VELJAVNOST: od 17.12.2016 / UPORABA: od 17.12.2016

RS 77-3231/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.12.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/16

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.12.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2016.
 
Št. 003-02-9/2016-11
 
Ljubljana, dne 30. novembra 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 86/15) se drugi odstavek 29. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Policisti, ki niso pripadniki posebne policijske enote in opravljajo naloge skupaj s posebno policijsko enoto, imajo v času opravljanja teh nalog pravico do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, do katerega imajo pravico pripadniki posebne policijske enote v skladu s kolektivno pogodbo, ki ureja javni sektor.«.
 

2. člen

 
Na začetku prvega odstavka 31. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Zagotavljanje notranje varnosti v policiji je naloga policije.«.
 

3. člen

 
Za drugim odstavkom 32. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) Ne glede na določbe drugih predpisov lahko minister na predlog generalnega direktorja policije odredi kot poseben ukrep varovanja postavitev ovir ali prepoved dostopa ali zadrževanja ljudi na funkcionalnem zemljišču ali javni površini ob objektih policije ali objektih sedeža predsednika republike, vlade, državnega zbora, ministrstev ali diplomatsko konzularnih predstavništev, ki jih varuje policija, kadar obstaja nevarnost za teroristična dejanja, demonstracije ali druge oblike napada na življenje, varnost ali zdravje ljudi in premoženje. Obstoj te nevarnosti se ugotavlja z oceno tveganja, ki jo izdela policija. Poseben ukrep varovanja iz tega odstavka je začasne narave.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window