Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3062/2016, stran 10008 DATUM OBJAVE: 15.11.2016

VELJAVNOST: od 16.11.2016 / UPORABA: od 16.11.2016

RS 71-3062/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.11.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 71/16

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.11.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3062. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku

 
 
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) župan Občine Prebold sprejema
 

S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
V letu 2008 je začel veljati Odlok o občinskem področnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas (Uradni list RS, št. 76/08), ki določa pogoje umeščanja objektov, vrste gradenj in objektov in druge pogoje gradnje znotraj območju navedenega OPPN-ja (oznaka urejanja prostora po veljavnem ID OPN Prebold LA 31).
 
(2)
V fazi priprave izvedbenih projektov in same izvedbe se je pokazalo, da za izvedbo predvidenega krožišča ne bo potrebno celotno po veljavnem odloku opredeljeno območje.
 
(3)
Lastniki sosednjega zemljišča na katerem stoji stanovanjska stavba so izkazali interes po izgradnji manjšega poslovno stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo znotraj južnega dela območja OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas.
 
(4)
S spremembami in dopolnitvami OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas se zato korigira dovoljene vrste objektov ter funkcionalna in oblikovna merila ter druge pogoje za namen izgradnje manjšega poslovno stanovanjskega objekta znotraj OPPN. Predlagane spremembe ne bodo vplivale na rabo sosednjih zemljišč.
 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

 
(1)
Spremembe in dopolnitve OPPN Krožišče – Latkova vas se nanašajo na območje južnega dela navedenega OPPN-ja in zajemajo zemljišča parc. št. 1161/4, del parc. št. 1164/8 in del parcele 1160/6 vse k.o. Latkova vas.
 
(2)
Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov se v postopku priprave sprememb in dopolnitev na podlagi 61.a člena ZPNačrt uporabi skrajšan postopek, in sicer se skrajšajo roki za pridobitev smernic in mnenj ter tudi trajanje javne razgrnitve.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se izdelajo ustrezne rešitve za umestitev načrtovanih ureditev v prostor ter pridobijo pogoji nosilcev urejanja prostora in drugi potrebni podatki.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window