Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-4322/2011, stran 13350 DATUM OBJAVE: 9.12.2011

VELJAVNOST: od 24.12.2011 / UPORABA: od 24.12.2011

RS 100-4322/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.12.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 100/11

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.12.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4322. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 10. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Naselje nad Prinovcem« v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: program opremljanja).
 

2. člen

(vsebina programa opremljanja)

 
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, rok izgradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
 
Program opremljanja vsebuje:
 
-
splošni del programa opremljanja,
 
-
prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
 
-
prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
 
-
terminski plan izgradnje,
 
-
podlage za odmero komunalnega prispevka,
 
-
grafične priloge.
 

3. člen

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor plača občini.
 
Komunalni prispevek se odmeri:
 
-
na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 
-
za obstoječe objekte, za objekte v gradnji z izdanim gradbenim dovoljenjem, za objekte, ki še niso v gradnji, izdana pa jim je že odločba o izračunu komunalnega prispevka, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja parcele s komunalno opremo, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
 
Ne glede na določila Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se za odmero komunalnega prispevka za sekundarno kanalizacijsko omrežje (obračunsko območje K2 – sekundarno omrežje) na obračunskem območju programa opremljanja za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem« uporabi ta odlok.
 
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 43/08) se na obračunskem območju tega programa opremljanja še naprej uporablja za izračun in odmero komunalnega prispevka za vse ostale vrste gospodarske javne infrastrukture, razen za sekundarno kanalizacijsko omrežje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window