Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-964/2014, stran 2898 DATUM OBJAVE: 11.4.2014

RS 25-964/2014

 
 

964. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. marca 2014.
 
Št. 003-02-3/2014-22
 
Ljubljana, dne 8. aprila 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

ZA K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA (ZOPNI-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo »ali so vedeli ali bi morali vedeti, da je nanje preneseno premoženje nezakonitega izvora«.
 

2. člen

 
V 4. členu se v 5. točki črta besedilo », in je vedela ali bi bila mogla vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno na nezakonit način«.
 
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»9.
Lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je oseba, ki ima premoženjsko pravico ali se v pravnem prometu izkazuje kot imetnik premoženjske pravice.«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Premoženje je nezakonitega izvora, če ni dokazano, da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način.«.
 
V drugem odstavku se za besedo »oseba« doda vejica in besedilo »zoper katero teče postopek po tem zakonu,« ter črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window