Navigacija

Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2299/2019, stran 5900 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 27.7.2019 / UPORABA: od 27.7.2019

RS 47-2299/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2299. Sklep o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

 
 
Na podlagi Akta o potrditvi nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih organizacij (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe, št. 35/92) v zvezi z Ustavo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo in Listino o nacionalnih komisijah ter šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja naslednji
 

S K L E P
o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

 

1. člen

(splošna določba)

 
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (v nadaljnjem besedilu: komisija) je stalno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.
 

2. člen

(vloga in naloge komisije)

 
(1)
Komisija ima naslednjo vlogo:
 
1.
svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam ob generalni konferenci UNESCO in drugih medvladnih sestankih v vseh zadevah s področja delovanja UNESCO;
 
2.
povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov in organizacij v izvajanju programskih aktivnosti UNESCO v Sloveniji ter njihovo sodelovanje v aktivnostih zunaj države, vključno z nudenjem strokovnih nasvetov in pomoči UNESCO in drugim nacionalnim komisijam;
 
3.
skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov v oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti UNESCO;
 
4.
spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki jih nudi in omogoča UNESCO prek svojih širokih mednarodnih aktivnosti;
 
5.
pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih aktivnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sedežem UNESCO in regionalnimi uradi UNESCO;
 
6.
izvaja druge aktivnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi cilji UNESCO;
 
7.
obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih programskih nalog UNESCO ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike Slovenije;
 
8.
obravnava programe, projekte in druge aktivnosti UNESCO ter pripravlja predloge za njihovo izvajanje in vključevanje Republike Slovenije v te aktivnosti oziroma s svojimi delegati sodeluje na mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov UNESCO doma in v tujini;
 
9.
pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference UNESCO ter predlaga sestavo delegacij, udeležence na drugih sestankih UNESCO ter predstavnike Republike Slovenije v organih UNESCO;
 
10.
pripravlja mnenja o sklepanju in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v okviru pristojnosti UNESCO, ter daje pobude za njihovo uporabo v Republiki Sloveniji;
 
11.
daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo UNESCO s stanjem na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih področij v pristojnosti UNESCO v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;
 
12.
daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti UNESCO v njegove aktivnosti;
 
13.
obvešča javnost o ciljih in akcijah UNESCO, obravnava vprašanja v zvezi s predstavljanjem najpomembnejših dokumentov, sprejetih v UNESCO, širši javnosti ter njihovega prevajanja v slovenski jezik;
 
14.
obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z UNESCO.
 
(2)
Za uspešno in učinkovito izvajanje svojih nalog komisija:
 
1.
sprejema programe dela in aktivnosti komisije, finančne načrte za njihovo izvajanje in določa izvajalce sprejetih programov in aktivnosti;
 
2.
pripravlja strateške usmeritve za svoje delovanje in jih posreduje v potrditev Vladi Republike Slovenije;
 
3.
občasno, vendar najmanj vsaki dve leti, poroča Vladi Republike Slovenije o uresničevanju strateških usmeritev in izvajanju programov dela in aktivnosti.
 
(3)
Komisija deluje v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme na svoji konstitutivni seji.
 

3. člen

(sestava komisije)

 
(1)
Komisijo sestavljajo predsednik in člani, ki jih imenujejo:
 
1.
Državni zbor Republike Slovenije;
 
2.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
 
3.
Ministrstvo za kulturo;
 
4.
Ministrstvo za okolje in prostor;
 
5.
Ministrstvo za zunanje zadeve;
 
6.
Ministrstvo za javno upravo;
 
7.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
 
8.
Rektorska konferenca.
 
(2)
Člani komisije po položaju so:
 
1.
nekdanji predsedniki in generalni sekretarji komisije;
 
2.
predstavnik nacionalnega koordinatorja za nesnovno dediščino;
 
3.
nacionalni koordinator mreže pridruženih UNESCO šol (ASPNet);
 
4.
koordinator mladinske platforme;
 
5.
predstavniki nacionalnih odborov Mednarodnega združenja za spomenike in spomeniška območja (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) in Mednarodne zveze za varstvo narave (International Union for Conservation of Nature (IUCN);
 
6.
predsedniki nacionalnih odborov medvladnih in mednarodnih programov UNESCO:
 
-
Mednarodni program za vede o Zemlji in geoparke (International Geoscience and Geoparks Programme – IGGP);
 
-
Medvladna oceanografska komisija (Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC),
 
-
Mednarodni hidrološki program (International Hydrological Programme-IHP);
 
-
Program Človek in biosfera (Man and Biosphere- MAB);
 
-
Medvladni program Spomin sveta (Memory of the World).
 
(3)
Komisija lahko na predlog izvršilnega odbora imenuje do pet članov iz vrst intelektualnega in kulturnega okolja, ki so s svojim izjemnim dolgoletnim delom prispevali k izboljšanju sodelovanja z UNESCO.
 
(4)
Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena svoje predstavnike imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 
(5)
Če je član komisije predčasno razrešen, mora organ ali organizacija o tem obvestiti Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in imenovati novega člana za dobo do izteka mandata predčasno razrešenega člana.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window