Navigacija

Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2343/2014, stran 6080 DATUM OBJAVE: 15.7.2014

VELJAVNOST: od 16.7.2014 / UPORABA: od 16.7.2014

RS 53-2343/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.11.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 53/14, 85/14

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 29.11.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2343. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014

 
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014

 

1. člen

 
(1)
Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2014 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 16. julija 2014.
 
(2)
Prejšnji odstavek ne velja za prevzemanje obveznosti:
 
1.
iz naslova zadolževanja države,
 
2.
za stroške, povezane s službenimi potovanji,
 
3.
za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
 
4.
za plačila iz 30. člena Zakona o izvrševanju proraču­nov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1415),
 
5.
iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sred­stev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) ter ZIPRS1415,
 
6.
ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2014.
 

2. člen

 
Neposredni uporabniki lahko do srede, 31. decembra 2014, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v pri­hodnjih letih v skladu s 24. členom ZIPRS1415.
 

3. člen

 
(1)
Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 17. julija 2014, do 16. ure za vse obvez­nosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
 
(2)
Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumen­tacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
 
(3)
Neposredni uporabniki morajo predložiti:
 
1.
odredbe za plačilo – nakazilo do vključno srede, 3. decembra 2014, najkasneje do 12. ure,
 
2.
zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 4. decembra 2014, najkasneje do 16. ure,
 
3.
naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno četrtka, 11. decembra 2014,
 
4.
odredbe za plačilo - nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do srede, 24. decembra 2014.
 
(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz drugega od­stavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo na­slednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
 
(5)
Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinj­stvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, do vključno srede, 17. decembra 2014, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window