Navigacija

Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 66-2604/2013, stran 2604 DATUM OBJAVE: 5.8.2013

VELJAVNOST: od 6.8.2013 / UPORABA: od 6.8.2013

RS 66-2604/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.8.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 66/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.8.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2604. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

 
Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje a) točke 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - odl. US, 10/12 in 94/12 - ZDoh-2L) ter prve alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
 

A K T
o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina

 

1. člen

 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za dis­tribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12 - popr.) se v tretjem odstavku 3. člena črtata besedi »in pobiranje«.
 
V četrtem odstavku se črtata besedi »in pobira«.
 

2. člen

 
V 22. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi od­stavek, ki se glasi:
 
»(2)
Sistemski operater najkasneje v roku petih delov­nih dni po zaključku obračunskega obdobja, na katerega se nanaša distribucija, dobavitelju v primeru iz 24. člena tega akta izstavi račun, ki vsebuje prilogo po posameznih odjemnih mestih in končnih odjemalcih, iz katere je za vsako odjemno mesto razviden:
 
-
znesek za distribucijo iz 17. in 20. člena tega akta in
 
-
znesek za meritve iz 21. člena tega akta.«.
 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
 

3. člen

 
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window