Navigacija

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3323/2013, stran 10057 DATUM OBJAVE: 5.11.2013

VELJAVNOST: od 20.11.2013 / UPORABA: od 20.11.2013

RS 91-3323/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 91/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.11.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3323. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno

 
 
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 97/12 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 18. redni seji dne 23. 10. 2013 sprejel
 

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta odlok ureja obvezne občinske gospodarske javne službe, med katere se uvršča zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Mokronog - Trebelno tako, da določa:
 
-
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
 
-
vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov,
 
-
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
-
vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

 

2. člen

(oblika izvajanja javne službe)

 
Občina Mokronog - Trebelno na svojem območju zagotavlja javno službo v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je Komunala Trebnje d.o.o.
 

3. člen

(program)

 
(1)
Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno z letnim načrtom dela, katerega sestavni del sta:
 
-
program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program ravnanja z mešanimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja),
 
-
urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: urnik).
 
(2)
Urnik izdela izvajalec javne službe do konca novembra tekočega leta za naslednje leto in ga posreduje uporabnikom skupaj s položnico ali na drug ustrezen način. Urnik je uporabnikom dosegljiv na spletni strani izvajalca javne službe, na oglasni deski izvajalca javne službe, lahko pa ga uporabniki tudi osebno prevzamejo na blagajni izvajalca javne službe.
 
(3)
Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju s tem členom, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 EUR.
 

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window