Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-701/2017, stran 2054 DATUM OBJAVE: 24.3.2017

VELJAVNOST: od 8.4.2017 / UPORABA: od 8.4.2017

RS 14-701/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 14/17

Časovnica

Na današnji dan, 14.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.4.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

701. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve

 
 
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
 

R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve

 
Št. 3505-5/2016
 
Koper, dne 24. februarja 2017
 
Župan  Mestne občine Koper  Boris Popovič l.r.
 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. februarja 2017 sprejel
 

O D L O K  
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve 

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve (v nadaljevanju: prostorski akt), ki ga je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko U/005-2016.
 

2. člen

(sestavni deli prostorskega akta)

 
(1)
Prostorski akt vsebuje besedni in grafični del ter priloge.
 
(2)
Besedni del vsebuje:
 
-
odlok.
 
(3)
Grafični del vsebuje:
 
1.
Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju
 
2.
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
 
3.
Ureditvena situacija, M 1:1000
 
3.
1 Ureditvena situacija, Izsek Priobalni pas, M 1:500
 
3.
2 Ureditvena situacija, Izsek Zgornja vstopno/izstopna točka, M 1:500
 
3.
3 Prerezi, M 1:400
 
4.
Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
 
5.
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
 
5.
1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – Zasnova prometne ureditve
 
6.
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in varovanje kulturne dediščine
 
7.
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
8.
Načrt parcelacije.
 
(4)
Priloge prostorskega akta so:
 
1.
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
 
2.
Prikaz stanja prostora
 
3.
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 
4.
Smernice in mnenja
 
5.
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
 
6.
Povzetek za javnost.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PROSTORSKIM AKTOM

 

3. člen

(predmet prostorskega akta)

 
(1)
Prostorski akt določa mejo urejanja, funkcijo območja, lego, pogoje za projektiranje in gradnjo, ki vključujejo pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, pogoje za parcelacijo, pogoje za prometno in ostalo infrastrukturno opremljanje in urejanje območja, ukrepe varstva okolja, obrambe in zaščite, obveznosti investitorja in izvajalcev, etapnost izvedbe, možna odstopanja ter določbe v zvezi z veljavnostjo prostorskih aktov in nadzorom nad izvajanjem odloka.
 
(2)
Predmet prostorskega akta je vertikalna povezava v obliki dvigala oziroma ustrezna tehnološka rešitev, ki sledi napredku tehnike in je namenjena vzpostavitvi komunikacije med stanovanjsko sosesko na pobočjih Markovega hriba in obalno promenado.
 
(3)
Skladno s smernicami in pogoji nosilcev urejanja prostora so predmet prostorskega akta tudi druge prostorske in infrastrukturne ureditve na sosednjih ali vplivnih območji, če jih pogojuje izvedba osnovnih ureditev iz predhodnega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window