Navigacija

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-248/2019, stran 484 DATUM OBJAVE: 7.2.2019

VELJAVNOST: od 22.2.2019 / UPORABA: od 22.2.2019

RS 8-248/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/19

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

248. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 148, z dne 10. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), način opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 648/2012/EU.
 

2. člen

(opredelitve izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe, so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi).
 
(2)
Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
 
-
investicijskimi podjetji in borznoposredniškimi družbami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
 
-
družbami za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih te upravljajo, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
 
-
investicijskimi skladi, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki imajo dovoljenje oziroma so registrirani upravljavci AIS v skladu z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke,
 
-
vzajemnimi pokojninskimi in krovnimi pokojninskimi skladi, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
 
-
osebami, ki se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za nefinančne nasprotne stranke.
 
(3)
Banka Slovenije je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s:
 
-
kreditnimi institucijami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
 
-
upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov, ki so banke, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.
 
(4)
Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
 
-
zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
 
-
upravljavci pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni skladi ter skupine kritnih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.
 
(5)
Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izdajanje dovoljenj centralno nasprotnim strankam (v nadaljnjem besedilu: CNS) ter izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s CNS.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window