Navigacija

Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-235/2014, stran 772 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

VELJAVNOST: od 6.2.2014 / UPORABA: od 6.2.2014

RS 9-235/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.2.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/14

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.2.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

235. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12, 35/13 – skl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je župan Občine Sevnica dne 29. 1. 2014 sprejel
 

S K L E P
o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje (v nadaljevanju: OPPN).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
V skladu z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr. in 57/13), je večji del območja obdelave opredeljen v območju centralnih dejavnosti (CU) z oznako OPPN-81-04, za katero je potrebno izdelati OPPN. Del območja centralnih dejavnosti (CU) pa se nahaja znotraj Državnega lokacijskega načrta, katerega prostorsko ureja Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05 in 101/05).
 
Obravnavano območje na jugozahodni strani omejuje reka Sava, na severni strani glavna železniška proga Zidani most–Dobova in regionalna cesta R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica, na vzhodni strani zbirna mestna cesta LZ 373071 Šmarje (nadvoz) – Stilles in železniška proga Trebnje–Sevnica, na južni strani.
 
Z novim odlokom OPPN se poda predlog, da se del državnega lokacijskega načrta, ki posega v območje obdelave z OPPN, razveljavi.
 
Z OPPN se načrtuje umestitev dveh trgovsko-poslovnih objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo prometnih in zelenih površin.
 
K pripravi prostorskega akta se pristopa na podlagi pobude investitorja, podane za uresničitev investicijske namere, to je izgradnja novega poslovno-trgovskega centra v Šmarju.
 
Po določilih veljavne prostorske zakonodaje je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt.
 

3. člen

(predmet izdelave)

 
Predmet OPPN je priprava in podrobno oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo mogoča kvalitetna umestitev dveh poslovno-trgovskih objektov v prostor z ureditvijo pripadajočih funkcionalnih površin in ureditev potrebne komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture.
 
Predvidena izgradnja dveh trgovsko-poslovnih objektov, v katerem se bodo izvajale trgovske, storitvene in poslovne dejavnosti.
 
Poleg infrastrukturnih ureditev je predvidena gradnja in ureditev pripadajočih parkirnih in zelenih površin.
 
Načrtovana objekta s svojimi tlorisnimi ter višinskimi gabariti in umestitvijo v prostor, ne smeta odstopati od regulacijskih črt, enotne gradbene linije, ohranjati morata strukturno urejenost urbanega prostora. Urbanistično in arhitektonsko morata biti usklajena z okoliško kakovostno grajeno strukturo naselja, vidna privlačnost prostora ne sme biti razvrednotena.
 
Zasnova mora upoštevati oblikovna in funkcionalna merila, ki veljajo za izdelavo OPPN 81-04.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window