Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2948/2008, stran 9222 DATUM OBJAVE: 4.7.2008

VELJAVNOST: od 5.7.2008 / UPORABA: od 1.9.2008

RS 67-2948/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.9.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.10.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/08

Časovnica

Na današnji dan, 30.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2948. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov

 
 
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) izdaja minister za šolstvo in šport
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov

 

1. člen

 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Uradni list RS, št. 76/03, 78/04 in 100/07) se v 2. členu črta besedilo »ter učiteljev praktičnega pouka in veščin«.
 

2. člen

 
V 3. členu se v prvem odstavku črta četrta alinea.
 
Dosedanja peta alinea postane nova četrta alinea.
 

3. člen

 
V 4. členu se v prvem stavku številka »5« nadomesti s številko »4« in črta besedilo »v državni predmetni komisiji za splošno maturo,«.
 
V 1. točki se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»– za 6 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 201 do 250,«.
 
Za šesto alineo se dodajo nove sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
 
»– za 7 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 251 do 300,
 
-
za 8 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 301 do 350,
 
-
za 9 ur pouka, če je dijakov – maturantov od 351 do 400,
 
-
za 10 ur pouka, če je dijakov – maturantov več kot 400.«.
 
V 2. točki se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
 
»– za 2,5 ur pouka, če je dijakov od 1001 do 1250,«.
 
Za peto alineo se dodajo nove šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea, ki se glasijo:
 
»– za 3 ure pouka, če je dijakov od 1251 do 1500,
 
-
za 3,5 ur pouka, če je dijakov od 1501 do 1750,
 
-
za 4 ure pouka, če je dijakov od 1751 do 2000,
 
-
za 4,5 ur pouka, če je dijakov od 2001 do 2250,
 
-
za 5 ur pouka, če je dijakov od 2251 do 2500,
 
-
za 5,5 ur pouka, če je dijakov od 2501 do 2750,
 
-
za 6 ur pouka, če je dijakov več kot 2750.«.
 
Črta se 3. točka.
 
Dosedanja 4. in 5. točka postaneta 3. in 4. točka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window