Navigacija

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-4220/2010, stran 11308 DATUM OBJAVE: 4.10.2010

VELJAVNOST: od 5.10.2010 / UPORABA: od 5.10.2010

RS 77-4220/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.10.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/10

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.10.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4220. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan

 
Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom 166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 8/10 – ZSKZ‑B) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Strunjan

 

1. člen

 
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06 in 71/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»5. člen

(razvojne usmeritve)

 
(1)
Razvojne usmeritve, ki v parku prispevajo k trajnostnemu razvoju, se nanašajo na ukrepe v zvezi s projekti, investicijami in izvajanjem dejavnosti, ki so v skladu s cilji parka in temeljijo na primerjalnih prednostih parka ter omogočajo gospodarski, družbeni in kulturni razvoj lokalnih skupnostih na območju parka in prebivalcev ter krepijo gospodarsko konkurenčnost območja.
 
(2)
V parku se v skladu s cilji parka spodbuja trajnostni razvoj, omogočajo se nove razvojne možnosti prebivalcev ter spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju narave, celostnemu ohranjanju kulturne dediščine, vzdrževanju in ohranjanju za park značilne krajine ter izboljševanju stanja okolja.
 
(3)
Trajnostni razvoj iz prvega in drugega odstavka tega člena se uresničuje:
 
-
s spodbujanjem oblik dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, varstvu naravnih vrednot in krajine;
 
-
s spodbujanjem ohranjanja kmetijske dejavnosti, ki ima odločilno vlogo pri ohranjanju za park značilne krajine ter izdelkov, ki so tradicionalno prisotni na tem območju;
 
-
s spodbujanjem okolju prijaznega turizma in rekreacije;
 
-
s spodbujanjem in povezovanjem razvoja kmetijskih, turističnih, rekreacijskih in drugih dejavnosti, ki s trajnostno rabo naravnih dobrin, uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri ter skladno z varstvom kulturne dediščine omogočajo nove razvojne možnosti prebivalcem;
 
-
z varstvom kulturne dediščine;
 
-
z izvajanjem solinarske dejavnosti na tradicionalen način in z njo povezane rabe produktov (slanica in fango);
 
-
z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja njihova ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo habitati rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi in naravne vrednote;
 
-
z ohranjanjem in izboljševanjem obstoječega krajinskega in poselitvenega vzorca;
 
-
z urejanjem prostora ter obnovo naselij in objektov, tako da se ohranjata kakovost in značilnost krajine;
 
-
z usmerjanjem obiska in ogledovanja parka;
 
-
z ustanavljanjem skupin proizvajalcev, s posebnim sklepom Sveta zavoda na predlog direktorja, z namenom trženja kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti.«.
 

2. člen

 
V 7. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Zaradi ohranitve krajine v skladu z odlokoma občin Izola in Piran o razglasitvi Krajinskega parka Strunjan (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 3/90 in 6/90 – popr. ter 5/90, 26/90 in 16/92) v parku tudi ni dovoljeno:
 
1.
izvajati posegov v prostor in dejavnosti, ki bi lahko spremenile za park značilne poselitvene in krajinske vzorce ter krajinske elemente in so v nasprotju s pravnimi režimi varstva kulturne dediščine;
 
2.
graditi ali obnavljati objektov, ki niso skladni z arhitekturno tipologijo v parku in bi lahko spremenili identiteto krajine Strunjanskega polotoka, vključujoč tipične vedute, gabaritne linije z obstoječimi prostorskimi dominantami, in so v nasprotju s pravnimi režimi varstva kulturne dediščine.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window