Navigacija

Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3558/2005, stran 8436 DATUM OBJAVE: 29.8.2005

VELJAVNOST: od 29.8.2005 / UPORABA: od 29.8.2005

RS 80-3558/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.8.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/05

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.8.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3558. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

 
 
Na podlagi 227. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in 36. člena Statuta Ljubljanske borze d.d., Ljubljana je uprava borze dne 11. 7. 2005 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana (Uradni list RS, št. 113/02 – prečiščeno besedilo in 21/03 – popr.), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo št. 23/32/AG-05-(456) z dne 13. 7. 2005.
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

 

1. člen

 
(1)
V 1. členu Pravil se točka 6 spremeni tako, da se za besedo "uprava" črtata besedi "ali uslužbenec", za besedo "borze" pa se črta besedilo do pike.
 
(2)
V 1. členu Pravil se točka 22 spremeni tako, da se beseda "pooblaščeno" črta in nadomesti z besedo "posebno".
 
(3)
V 1. členu Pravil se točka 30 dopolni tako, da se na konec besedila doda nov stavek:
 
"V borzni kotaciji so delnice rednih delniških družb lahko premeščene v posebni segment."
 
(4)
Na koncu 1. člena se dodajo nove 32., 33., 34, 35. ter 36. točka, za njo pa dodatni stavek na koncu člena z naslednjo vsebino:
 
"(32) Izraz vzdrževalec likvidnosti pomeni osebo, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.
 
(33) Izraz VS pomeni vzajemni sklad skladno z ZISDU.
 
(34) Izraz borznoposredniška družba pomeni:
 
1.
borznoposredniško družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji po ZTVP,
 
2.
borznoposredniško družbo države članice EU, ki je bodisi neposredno bodisi prek podružnice upravičena opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije,
 
3.
podružnico tuje borznoposredniške družbe, ki je pridobila dovoljenje Agencije za ustanovitev podružnice na območju Republike Slovenije.
 
(35) Izraz banka pomeni:
 
1.
banko oziroma hranilnico s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji po ZBan,
 
2.
banko države članice EU, ki je bodisi neposredno bodisi prek podružnice upravičena opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije,
 
3.
banko države članice EU, ki je bodisi neposredno bodisi prek podružnice upravičena opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije,
 
(36) Izraz Pravilnik pomeni pravilnik kot splošni akt borze, ki ga sprejme uprava borze ter z njim soglašata nadzorni svet borze ter Agencija.
 
Določbe zakonov, na katere se sklicujejo Pravila, se uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu."
 

2. člen

 
2. člen Pravil se dopolni tako, da se doda novi peti odstavek z naslednjo vsebino:
 
(5)
Z dnem sprejema vrednostnih papirjev v prosti trg na zahtevo izdajatelja, posameznega imetnika vrednostnega papirja ali po uradni dolžnosti v skladu z 58. in 58.c členom teh Pravil izdajatelji sprejemajo vse določbe teh Pravil in splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, ter spremembe in dopolnitve Pravil ali splošnih aktov, izdanih na njihovi podlagi, ki predpisujejo pravice in dolžnosti izdajateljev na prostem trgu, ter so jih dolžni spoštovati in izvajati."
 

3. člen

 
Prvi odstavek 3. člena Pravil se spremeni oziroma dopolni tako, da se:
 
-
v 1. alinei besede "kotacijo na borzi" črtajo in nadomestijo z besedama "borzno kotacijo";
 
-
v 2. alinei dopolni dosedanje besedilo tako, da se na koncu alinee pred vejico doda naslednje besedilo: " – razširitvi, zožitvi borzne kotacije ali spremembi lastnosti vrednostnih papirjev v borzni kotaciji";
 
-
v 3. alinei se besede "kotacijo na borzi" črtajo in nadomestijo z besedama "borzno kotacijo". V nadaljevanju se besedi "le-ta" črtata, za njima se vrine besedilo: "začasna zaustavitev na podlagi odločbe uprave iz prvega odstavka 153. člena Pravil";
 
-
v 4. alinei se za besedo "obveščanja" dodata besedi "in poročanja", za besedo "Pravili" se na koncu alinee dodata besedi "ali Navodili".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window