Navigacija

Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 6-35/1993, stran 257 DATUM OBJAVE: 7.5.1993

VELJAVNOST: od 8.5.2010 / UPORABA: od 8.5.2010

RS (mednarodne) 6-35/1993

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.10.1993 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 6/93, 5/95

Časovnica

Na današnji dan, 7.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.10.1993
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

35. Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti

 
 
Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1993.
 
Št. 0100-57/93
 
Ljubljana, dne 2. aprila 1993.
 
Predsednik Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
 

ZAKON
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVORA O IZVAJANJU KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI

 

1. člen

 
Ratificira se konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, podpisana na Dunaju dne 30. novembra 1992.
 

2. člen

 
Konvencija z zaključnim protokolom in dogovor o njenem izvajanju se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasita:
 

KONVENCIJA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI

 
Republika Slovenija in
 
Republika Avstrija
 
v želji, da bi uredili odnose med obema državama na področju socialne varnosti,
 
sporazumno skleneta naslednjo konvencijo:
 

I. DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
V tej konvenciji pomenijo izrazi:
 
1.
»Slovenija« Republika Slovenija;
 
»Avstrija« Republika Avstrija;
 
2.
»Državljan«
 
z3) Ta konven državljan Republike Slovenije za Avstrijo avstrijski državljan;
 
3.
. »Pravni predpisi«
 
zakoni, odredbe in drugi predpisi, ki se nanašajo na področja socialne varnosti,'navedena v prvem odstavku 2. člena;
 
4.
»Pristojni organ«
 
za Slovenijo
 
ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov, navedenih v T. točki prvega odstavka 2. člena,
 
za Avstrijo
 
zvezni ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov, navedenih v 2. točki prvega odstavka 2. člena;
 
5.
»Nosilec«
 
zavod ali organ, ki izvaja pravne predpise ali del le-teh, kot so navedeni v prvem odstavku 2. člena;
 
6.
»Pristojni nosilec«
 
nosilec, pri katerem je oseba zavarovana v času vložitve zahteve za dajatev ali storitev, ali pri katerem ima oziroma bi še imela pravico do dajatve ali storitve, če bi bivala na ozemlju države podpisnice, v kateri je bila nazadnje zavarovana;
 
7.
»Družinski član«
 
družinski član po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri ima svoj sedež nosilec zavarovanja, v katerega breme se zagotovijo dajatve ali opravijo storitve;
 
8.
»Zavarovalna doba«
 
čas plačevanja prispevkov in z njim izenačen čas, kot velja po pravnih predpisih obeh držav podpisnic;
 
9.
»Dajatev«, »renta« ali »pokojnina« dajatev, renta ali pokojnina vključno z vsemi deli iz
 
javnih sredstev, uskladitvami, dodatki in kapitaliziranimi zneski;
 
10.
»Družinski dodatki« za Slovenijo
 
otroški dodatek,
 
za Avstrijo družinski dodatek;
 
(2)
Drugi izrazi iz te konvencije imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi, ki veljajo za ta področja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window