Navigacija

Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1464/2015, stran 3902 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 23.5.2015 / UPORABA: od 23.5.2015

RS 35-1464/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/15

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1464. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice

 
 
Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo - UPB 4, 14/13 in 101/13), 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in spr.) ter 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
 

O D L O K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (v nadaljevanju Odlok) se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice.
 

2. člen

(pomoč »de minimis«)

 
Za uresničevanje ciljev občine na področju spodbujanja razvoja turizma s pripravo in izvedbo turističnih prireditev v Občini Jesenice, se sredstva po tem Odloku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljevanju Uredba). Dodeljena sredstva po tem Odloku pomenijo pomoč »de minimis« v obliki dotacij.
 
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili pomoči »de minimis«.
 
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).
 
Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
 
-
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov istega podjetja;
 
-
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 
-
podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 
-
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
 
-
podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za »enotno« podjetje.
 
Pomoč »de minimis« ne sme biti:
 
-
pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
 
-
namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 
-
dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
 
Za isti namen in upravičene stroške, kot jih prejemnik pomoči uveljavlja, ne sme pridobiti sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstev Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev).
 

3. člen

(izjave »de minimis«)

 
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
 
-
že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
 
-
drugih že prejetih (ali zaprošenih, v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ter zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
 
-
tem, da za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja, ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev),
 
-
poravnanih davkih in socialnih prispevkih zaposlenih,
 
-
primeru pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
 
-
seznamu vseh, z njim povezanih podjetij.
 
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« in o znesku »de minimis« pomoči ter hranila evidenco o individualni pomoči de minimis 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window