Navigacija

Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3159/2008, stran 9963 DATUM OBJAVE: 14.7.2008

VELJAVNOST: od 15.7.2008 / UPORABA: od 15.7.2008

RS 71-3159/2008

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 22.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/08, 7/11, 59/14, 21/16, 10/20

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3159. Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 
 
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 odl. US in 93/05 – ZVMS) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/608 z dne 16. januarja 2019 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 104 z dne 15. 4. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES), določa vsebinske pogoje za priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev, ki so pridobili naziv veterinar v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) ali Švicarske konfederacije.
 
(2)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES Evrop­skega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o stori­tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36) določa tudi izenačitev pogojev za prosto ustanavljanje ponudnikov storitev.
 
(3)
Ta pravilnik določa tudi pogoje za pridobitev poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji za veterinarje, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi.
 

2. člen

(namen)

 
(1)
Veterinarjem, ki so državljani držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice), in so v teh državah pridobili poklicne kvalifikacije ter državljani tretjih držav, ki so pridobili poklicne kvalifikacije v državi članici (v nadaljnjem besedilu: veterinarji, ki se jim priznava kvalifikacija), in želijo kot samozaposlene ali zaposlene osebe opravljati poklic veterinarja v Republiki Sloveniji ali opravljati občasne veterinarske storitve v Republiki Sloveniji, se priznava poklicna kvalifikacija veterinarja pod enakimi pogoji kot državljanom Republike Slovenije.
 
(2)
Veterinarjem, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v tretji državi, se poklicna kvalifikacija prizna v skladu s tem pravilnikom.
 

3. člen

(pristojni organ)

 
Pristojni organ za vodenje postopka priznavanja kvalifikacij veterinarjev iz prejšnjega člena je ministrstvo, pristojno za veterinarstvo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window