Navigacija

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-914/2012, stran 1972 DATUM OBJAVE: 26.3.2012

RS 23-914/2012

 
 

914. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 odl. US in 10/12) Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na geografskem območju mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-9/2007-17/DT-35, z dne 28. 2. 2012, izdaja
 

S I S T E M S K A O B R A T OV A L N A N A V O D I L A
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. Namen in predmet urejanja

 

1. člen

 
(1)
Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje mesta Slovenske Konjice v Občini Slovenske Konjice.
 
(2)
Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem omrežju.
 
(3)
Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih objektih.
 
(4)
Ta akt določa predvsem:
 
-
tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe s toploto;
 
-
način zagotavljanja sistemskih storitev;
 
-
postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kriznih stanjih;
 
-
tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje;
 
-
tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
 
(5)
Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje navedeno v prvem odstavku, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
 

2. Naloge distributerja toplote

 

2. člen

 
Distributer toplote je odgovoren za:
 
-
distribucijo toplotne energije;
 
-
obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega omrežja;
 
-
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
 
-
zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega omrežja;
 
-
nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
 
-
zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
 
-
zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;
 
-
napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
 

3. Uporaba podatkov in informacij

 

3. člen

 
(1)
Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
 
(2)
Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
 
(3)
Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov.
 
(4)
Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 

4. Izrazi in definicije

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window