Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1237/2013, stran 3924 DATUM OBJAVE: 15.4.2013

RS 31-1237/2013

 
 

1237. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno

 
 
Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 70/08 – ZVO-1B) in 12. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 13. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh, d.o.o., Ptuj, pod številko 05/12.
 
(2)
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)

 
OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev hleva s pripadajočimi objekti in infrastrukturo, lokacijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
 

III. VSEBINA OPPN

 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
OPPN vsebuje:
 
(1)
VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA:
 
1.
uvodno pojasnilo – splošne določbe;
 
2.
opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in umeščenost načrtovanih objektov in površin:
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor,
 
-
vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin,
 
-
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
 
3.
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro;
 
4.
rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
 
5.
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjevanje narave;
 
6.
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
 
7.
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
 
8.
etapnost izvedbe prostorske ureditve;
 
9.
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
 
10.
odlok.
 
(2)
VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI:
 
1.  Izsek iz kartografskega dela srednjeročnega
   družbenega plana, s prikazom lege
   obravnavane prostorske ureditve v širšem
   območju                     M 1:5000
2.  Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem   M 1:2500
3.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
   območji                     M 1:5000
4.  Ureditvena situacija              M 1:1000
5.  Prikaz poteka omrežij in priključevanja na
   javno infrastrukturo ter grajeno javno
   dobro                      M 1:1000
6.  Prikaz ureditev potrebnih za varovanje
   okolja, naravnih virov in ohranjanje narave   M 1:1000
7.  Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter
   varstvo pred naravnimi in drugimi
   nesrečami, vključno z varstvom pred požarom   M 1:1000
8.  Načrt parcelacije               M 1:1000.
 
(3)
PRILOGE:
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
-
Smernice, analiza smernic in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
 

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window