Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / Revija Javna uprava

Pravna narava postopka dodeljevanja javnih sredstev po Zakonu o javnih financah

O AVTORJU
Mag. Mitja Blaganje, Tajnik Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani
AVTOR
Mag. Mitja Blaganje
TIP DOKUMENTA
Znanstveno-strokovni članki
IZDAJATELJ
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
KLJUČNE BESEDE
javna sredstva, javni razpis, izbirni postopek, upravna zadeva, upravna pogodba.
KEYWORDS
public funding, call for applications, choosing procedure, administrative matter, administrative contract.
PUBLIKACIJA
Revija Javna uprava
POVZETEK
Dodeljevanje javnih sredstev je ena najpomembnejših nalog države na področju alokacije in stabilizacije, zato bi moralo to biti posebej skrbno pravno urejeno. Pregledna in zakonita poraba javnih sredstev ima v našem pravnem redu posebno mesto, zato posebna pravna ureditev omogoča nadzor nad njo. V tem kontekstu je treba razumeti npr. tudi določbe zakonodaje, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ki določa, da podatki povezani s porabo javnih sredstev v nobenem primeru ne morejo biti izjema od informacije javnega značaja. Strog nadzor nad porabo javnih sredstev je razviden tudi iz tega prispevka, ki se ukvarja z eno najpomembnejših problematik, povezanih s porabo javnih sredstev ter njihovim učinkovitim in zakonitim dodeljevanjem. Osrednja razprava je namenjena ugotavljanju pravne narave postopka dodeljevanja javnih sredstev, kjer se v različnih med seboj povezanih fazah razpisnega postopka prepletajo elementi javnega in zasebnega prava. Ta pravna narava je tudi osnovno raziskovalno vprašanje prispevka. Postavlja hipotezo, da gre v razpisni fazi za mešano pravno naravo postopka, v izbirnem delu pa zaradi namenskosti porabe javnih sredstev za upravno zadevo. Fazi vrednotenja vlog, ki se zaključi s posamičnim upravnim aktom, ki določi pravico do pridobitve javnih sredstev, sledi sklenitev pogodbenega razmerja med javnim financerjem in prejemnikom sredstev po pravilih civilnega prava. Gre za specifično pogodbeno razmerje, kjer pogodbeni stranki nista v celoti enakovredni. Pogodba obsega tako določbe, ki so kogentne, kot tudi tiste, ki so dogovorne narave. Zato se del tega članka ukvarja tudi z vprašanjem, ali gre pri tej pogodbi za upravno pogodbo, kot jo poznajo tuji pravni sistemi. Skozi svoja poglavja članek potrjuje postavljena raziskovalna vprašanja, njegov izvirni znanstveni prispevek pa je v obravnavanih vprašanjih določiti model oblikovanja ustreznega sistema dodeljevanja javnih sredstev pri nas v prihodnje.
SUMMARY
Granting of public funding is one of the most important state tasks in the field of allocation and stabilization, therefore it should be legally regulated with a special care. Transparent and legal spending of public funding has a particular place in our legal order, therefore special legal regulation enables its surveillance. In this context one should understand e.g. the clauses of the legislation upon access to public information, providing that data upon public expenditure can by no means be exempt from public information. Severe surveillance of public expenditure is evident also from this paper, dealing with one of the most important questions, connected with public funding and its efficient and legal granting. The core of the paper aims to ascertain the legal nature of the procedure of granting public funding, where, at different interconnected stages of call for applications procedure, elements of public and private law interlace. This legal nature represents the basic research question of this paper. It is setting a hypothesis that at the call for applications stage the legal nature of the procedure is mixed, whereas at the stage of choosing of the recipients, because of the eligibility of the use of funds, the legal nature of the procedure is administrative. The stage of assessment of the applications which is concluded by an individual administrative act, determining the right to obtain public funds, is followed by closing of a contractual relation between the public financier and the recipient of public funds according to the rules of civil law. In this contractual relation the parties are not fully equivalent. The contract contains clauses which are mandatory, but as well those which are matter of agreement. Therefore a part of this paper deals also with the question whether this is an administrative contract as known in foreign legal systems. Through its chapters the paper confirms the research questions; its original scientific contribution is the determination of a model for formation of an adequate future system of granting public funding in Slovenia.
TITLE

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window