Navigacija

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3709/2017, stran 11623 DATUM OBJAVE: 22.12.2017

RS 76-3709/2017

 
 

3709. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

 
 
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
 
-
kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
 
-
kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
 
-
kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
 

2. člen

(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)

 
(1)
Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
 
Kazalnik Organ, pristojen za pripravo podatkov Obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnika
1. Kazalniki razvitosti občine:    
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2013, 2014, 2015 in 2016
osnova za dohodnino na prebivalca občine Finančna uprava Republike Slovenije Statistični urad Republike Slovenije 2012, 2013, 2014 in 2015 2012, 2013, 2014 in 2015
število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine Statistični urad Republike Slovenije 2013, 2014, 2015 in 2016
2. Kazalniki ogroženosti občine:    
indeks staranja prebivalstva občine Statistični urad Republike Slovenije 2014, 2015, 2016 in 2017
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine Statistični urad Republike Slovenije 2013, 2014, 2015 in 2016
stopnja delovne aktivnosti na območju občine Statistični urad Republike Slovenije 2013, 2014, 2015 in 2016
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:    
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo) Statistični urad Republike Slovenije 2012, 2013, 2014 in 2015
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) Ministrstvo za kulturo Statistični urad Republike Slovenije stanje 8. 11. 2017 (kulturni spomeniki) stanje 8. 11. 2017 (javna kulturna infrastruktura) 2015
delež območij Natura 2000 v občini Ministrstvo za okolje in prostor 2016
poseljenost občine Statistični urad Republike Slovenije 2014, 2015, 2016 in 2017
 
(2)
Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in površino občine.
 

3. člen

(standardizacija kazalnikov)

 
(1)
Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
 
standardizirana vrednost kazalnika za občino = (dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)
 
(2)
Za kazalnike: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window