Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-2823/2015, stran 7890 DATUM OBJAVE: 28.9.2015

VELJAVNOST: od 13.10.2015 / UPORABA: od 13.10.2015

RS 71-2823/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.10.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 71/15

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.10.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2823. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

 
 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je na 10. seji dne 17. 9. 2015 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet in podlaga odloka)

 
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14) sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti, ki ga je pod št. 13022 izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica (v nadaljevanju OPPN).
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
Podrobni načrt ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določa:
 
-
območje podrobnega načrta,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
 

3. člen

(sestava načrta)

 
Podrobni načrt sestavlja tekstualni in kartografski del.
 
(A) Tekstualni del sestavlja besedilo odloka
 
(B) Kartografski del sestavljajo:
 
1.
Izseki iz kartografskega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
 
-
prikaz območij enot urejanja prostora in osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe M 1:5000
 
-
prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture M 1:5000
 
2.
območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1000
 
3.
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5000
 
4.
Ureditvena situacija M 1:1000
 
5.
potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, grajeno javno dobro M 1:1000
 
6.
Načrt parcelacije M 1:1000
 
(C) Priloge:
 
-
obrazložitev in utemeljitev OPPN ter povzetek za javnost
 
-
smernice in mnenja
 
-
strokovna podlaga zasnove prometne ureditve, zasnove odvajanja meteornih in odpadnih voda ter vodooskrbe
 
-
katastrski elaborat.
 

II. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window