Navigacija

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-684/2017, stran 2021 DATUM OBJAVE: 24.3.2017

VELJAVNOST: od 25.3.2017 / UPORABA: od 25.3.2017

RS 14-684/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.3.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 14/17

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.3.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

684. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. seji dne 9. 3. 2017 sprejel
 

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(ustanovitev zavoda)

 
(1)
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 8/97, 1/98 in 3/99 ter Uradni list RS, št. 32/07, 54/10 in 81/13).
 
(2)
Ustanoviteljica zavoda je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, matična številka: 5879914 (v nadaljevanju ustanoviteljica).
 
(3)
Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
 

2. člen

(uporaba izrazov)

 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
 

3. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se ureja:
 
-
ime in sedež zavoda,
 
-
dejavnosti zavoda,
 
-
organizacija zavoda,
 
-
določbe o organih zavoda,
 
-
sredstva za delo zavoda,
 
-
način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
 
-
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
 
-
določbe o odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda,
 
-
medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico,
 
-
druge določbe v skladu z zakonom.
 

II. STATUSNE DOLOČBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window