Navigacija

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-4785/2009, stran 14625 DATUM OBJAVE: 24.12.2009

VELJAVNOST: od 1.1.2010 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 107-4785/2009

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 19.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 107/09, 4/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4785. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija

 
 
Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08) ter 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) izdaja ministrica za kulturo
 

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter medijev

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa obseg sredstev, namenjen za plačilo delovne uspešnosti iz naslova razlike med prihodki in odhodki pri prodaji blaga in storitev na trgu ter nejavne prihodke iz opravljanja javne službe in njihov obseg, namenjen plačilu delovne uspešnosti zaposlenih javnih uslužbencev, v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah na področju kulture ter medijev.
 

2. člen

(obseg)

 
(1)
Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se lahko nameni največ 50 odstotkov razlike med prihodki in odhodki preteklega leta, ki jih ima javni zavod, javni sklad oziroma javna agencija iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
 
(2)
Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev javnih zavodov, javnih skladov oziroma javnih agencij na vseh področjih kulturnih dejavnosti v javnem sektorju v Republiki Sloveniji na trgu, se lahko nameni tudi nejavne prihodke iz izvajanja javne službe, in sicer v višini:
 
-
največ 25 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v knjižnicah in arhivih,
 
-
največ 15 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v gledališčih, muzejih, galerijah, kulturnih domovih, v Slovenski filharmoniji, Narodni in univerzitetni knjižnici, Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Filmskem skladu Republike Slovenije, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije in na Radio televiziji Slovenija,
 
-
največ 10 odstotkov nejavnih prihodkov iz preteklega leta v zavodih za varstvo kulturne dediščine, Arboretumu Volčji potok, Filmskem studiu Viba film in v Kobilarni Lipica.
 

3. člen

(opredelitev)

 
(1)
Med nejavne prihodke iz naslova izvajanja javne službe, ki se jih lahko nameni za plačilo delovne uspešnosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, štejejo nejavni prihodki od:
 
-
vstopnin in abonmajev,
 
-
plačil za odkupe predstav in razstav,
 
-
prodaje publikacij v okviru javne službe,
 
-
prodaje replik in promocijskega materiala v okviru javne službe,
 
-
članarin in zamudnin v knjižnicah,
 
-
kotizacij za seminarje in strokovna srečanja v okviru javne službe,
 
-
plačil za uporabo blagovnih znamk, podob in drugih pravic iz intelektualne lastnine, vezane na javno službo v kulturi,
 
-
fotokopiranja, mikrofilmanja, snemanja in digitaliziranja gradiva ter dostopa do zbirk,
 
-
licenčnin,
 
-
odstopa pravic za predvajanje filmov,
 
-
izvajanja del iz drugega in četrtega odstavka 85. člena ter četrtega odstavka 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), pri muzejih pa tudi izvajanja konservatorsko-restavratorskih del na premični kulturni dediščini, če se dela financirajo iz državnega proračuna, ki ni namenjen kulturi,
 
-
sponzorjev in donatorjev iz Slovenije in tujine za javno službo,
 
-
gospodarskih družb, ki jih ustanovitelj ustanovi za prevzem gospodarskega dela dejavnosti javnih zavodov z namenom, da javnemu zavodu odvajajo sredstva za delovanje in razvoj javnega zavoda,
 
-
oglaševanja v okviru izvajanja javne službe in javnega medijskega programa,
 
-
televizijskega glasovanja.
 
(2)
V primeru spora zaradi nejasnosti ali se določena vrsta prihodkov iz izvajanja javne službe šteje med nejavne prihodke, o uvrstitvi med nejavne prihodke odloči ministrica, pristojna za kulturo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window