Navigacija

Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2331/2019, stran 6015 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 10.8.2019 / UPORABA: od 10.8.2019

RS 47-2331/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.8.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2331. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofljica

 
 
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejel
 

P O S L O V N I K  
Občinskega sveta Občine Škofljica

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina poslovnika in izrazi)

 
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta (v nadaljevanju: svet), način uresničevanja pravic in dolžnosti članic in članov sveta, razmerja do drugih organov občine ter druga vprašanja, pomembna za delo sveta.
 
V tem poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 
Vsebina tega poslovnika so določbe, s katerimi je podrobneje urejena organizacija in način dela sveta, in sicer:
 
-
konstituiranje sveta,
 
-
pravice in dolžnosti članov sveta,
 
-
seje sveta,
 
-
akte sveta,
 
-
volitve in imenovanja,
 
-
razmerje med županom in svetom,
 
-
delo sveta v izrednem stanju,
 
-
spremembe in dopolnitve ter razlaga poslovnika.
 

2. člen

(uporaba poslovnika)

 
(1)
Ta poslovnik se uporablja za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
 
(2)
Če posamezne zadeve z delovnega področja delovnega telesa tako zahtevajo, se lahko način njegovega dela v teh zadevah v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktu o ustanovitvi ali s posebnim poslovnikom.
 
(3)
Za delo svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se primerno njihovim nalogam uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo seje sveta.
 

3. člen

(javnost dela)

 
(1)
Delo sveta je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sveta skrbi župan.
 
(2)
Javnost dela se zagotavlja:
 
-
z objavljanjem dokumentov in drugih informacij, ki so v skladu z zakonom informacije javnega značaja, na spletni strani občine,
 
-
zagotavljanjem informacij javnega značaja fizičnim in pravnim osebam na njihovo zahtevo,
 
-
objavljanjem sklicev sej z dnevnimi redi in gradivi,
 
-
z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi splošnih aktov občine,
 
-
z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine,
 
-
z obvestili za javnost,
 
-
s posredovanjem posebnih pisnih sporočil sredstvom javnega obveščanja,
 
-
z navzočnostjo občanov,
 
-
z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah ter
 
-
na druge načine.
 
(3)
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost. Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
 
(4)
Podrobneje način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window